Sociaal cultureel werker/begeleider/projectbegeleider

       

Vormingplus regio Antwerpen beoogt dat mensen sterker staan in het leven en dat ze mee kunnen vormgeven aan de samenleving. We werken vele projecten uit waarbinnen groepen betrokken worden bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken omtrent diversiteit, burgerparticipatie, cultuur, wonen, opgroeien/opvoeden en digitale media.
Om projecten mee voor te bereiden, uit te voeren en op termijn te coördineren, zijn we op zoek naar een gedreven organisator/groepsbegeleider. De volgende jaren zal die vooral actief zijn op vlak van e-inclusie en projecten helpen ontwikkelen waarbinnen gezocht wordt naar duurzame oplossingen voor het insluiten van alle burgers in de wereld van de digitale media.

Taakomschrijving

Je legt en onderhoudt contacten met verantwoordelijke actoren en middenveldgroepen die met digitale media en e-inclusie te maken hebben. Je pikt er dwingende vragen op die je helpt verduidelijken en waarrond je in teamverband projectideeën ontwikkelt. Als daarop samenwerkingsverbanden ontstaan, zet je projecten mee in de steigers en help je ze tot een goed einde te brengen.

Profiel

 •   Je kan vlot contacten leggen met overheden, organisaties en deelnemers en de context analyseren waarin zij zich bevinden.
 •   Je kan in dialoog met de opdrachtgever de vraag in beeld brengen en naar oplossingen zoeken die rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van alle betrokkenen.
 •   Je kan met de beschikbare tijd, mensen en middelen proces- en planmatig toewerken naar een doeltreffend resultaat.
 •   Je bent een geboren groepsbegeleider, die mensen op weg zet en steunt om als onderzoekers en creatieve probleemoplossers tot werkbare oplossingen te komen.
 •   Je kan het resultaat van je werk zichtbaar maken, duidelijk maken waarom welke keuzen werden gemaakt en een gedegen eindverslag uitschrijven.
 •   Je voelt je voldoende thuis in de wereld van digitale media en een expert hoef je zeker niet te zijn! Overzicht houden en kijk hebben op de problematiek staan voorop.
 •   Je houdt het hoofd koel, zoekt graag het onverwachte op en hebt een boon voor het zoeken naar methodische antwoorden op problemen die zich stellen.
 •   Je bent energiek en van nature een teamspeler, die ook autonoom werkt én die bereid is om dat ook ’s avonds en bij wijlen in het weekend te doen.
 •   Je bent een culturele weetgraag met oog voor kwaliteit.
 •   Je Nederlands is uitstekend, je spreekt een mondjevol Frans en Engels.
 •   Je kan je vinden in een pluralistische, sociale, ecologische en democratische vernieuwing van het samenleven, want daar staan wij voor.

En …

Aanbod

Je belandt in een uitdagende job waarbinnen je behoorlijk creatief, ondernemend en probleemoplossend aan de slag kunt zijn. Een werkomgeving waarbinnen én je stem gehoord wordt én je steeds kan rekenen op je teamgenoten. Geen negen-tot-vijf-baan, maar wel met opdrachten die je op de wijze die nodig is zélf invult en indeelt. Hiervoor bieden wij je een voltijdse betrekking op bachelorniveau, groepsverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een gunstige verlof- en compensatieregeling, en een enthousiasmerende werksfeer met ruime ontplooiingskansen.

Praktisch

Nog steeds mee? Dan horen wij graag van je. Verwoordt je motivatie en voeg er een cv bij. Stuur dat alles voor 30 augustus 2018 per mail naar Veerle De Wandeler met vermelding ‘Vacature sociaal-cultureel werker / projectbegeleider’. Wij reageren, en organiseren gesprekken en een proef in de tweede week van september. Nog vragen? Neem contact op met Veerle De Wandeler, veerle.dewandeler@vormingplusantwerpen.be.

Details Meer informatie Werkgever
Vormingplus regio Antwerpen
Klokstraat 12
2600  Berchem