SOCIAAL WERKER (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een humane, efficiënte en kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het Agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangcentra in de lokale gemeenschap.

 

Plaats van tewerkstelling :

Neder-over-Heembeek
(Centrum voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen)
Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 11-20
1120 Brussel

 

Doel van de functie:

U biedt individuele eerstelijns ondersteuning aan niet-begeleide minderjarigen en een kwalitatieve psychosociale opvang en een stelt een psychosociaal verslag op van de jongere voor zijn oriëntatie naar een andere aangepaste opvangplaats.

Context van de functie :

Het Observatie,- en oriëntatiecentrum van Neder-over-Heembeek heeft als doelstelling de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM) de gelegenheid te bieden tot rust te komen in een veilige omgeving en te beantwoorden aan zijn basisbehoeften in termen van materiële, psycho-sociale en sociale hulp; een eerste gewenning van de jongere aan een gestructureerd leven bevorderen en de jongere begeleiden bij het verloop van administratieve procedures. Tijdens hun verblijf worden jongeren geobserveerd alvorens hen te oriënteren naar de meest geschikte vervolgopvang.

Binnen het centrum werkt u op de Observatie,- en oriëntatiedienst. De dienst bestaat momenteel uit sociale werkers en een dienstcoördinator belast met de omkadering van de sociaal werkers.

De sociaal werkers werken nauw samen met de begeleiders van het centrum. Deze zijn verantwoordelijk voor het gemeenschapsleven van de jongeren (orde, netheid, discipline) en voor de organisatie van activiteiten. De sociaal werker neemt samen met de begeleiders deel aan de dagelijkse begeleiding van de bewoners.

 

Uw taken:

U ondersteunt het geheel van de bewoners bij de dagelijkse taken;: opstaan en gaan slapen, douche uur, maaltijd, kamerschoonmaak etc.
U bereidt lessen en activiteiten voor voor alle bewoners voor en animeert die
U bent individuele contactpersoon van bepaalde bewoners, u informeert en adviseert hen over de verblijfsprocedures, maakt een psychosociaal verslag en bereidt een transfer van de jongere voor naar een andere opvanglocatie
U verzekert de opvang en de registratie van de nieuwe bewoners, u stelt het dagelijkse verslag op en animeert de dagelijkse briefing

 

Uw profiel:

Vereiste diploma (Niveau B): u heeft een bachelor/graduaat in een sociale richting.

Professionele ervaring:
Professionele ervaring in sociaal werk EN in multidisciplinair team is vereist.
Ervaring op het vlak van de doelgroep NBMV is een serieuze troef.

U beschikt over praktische informaticakennis (Internet, Word, Excel, Lotus Notes)
U hebt een kennis van de asielprocedure.

U kan omgaan met stress en conflicten
U bent flexibel en gaat akkoord met avond-, nacht- en weekendwerk
U werkt op een gestructureerde manier en verzekert een kwalitatieve en punctuele opvolging van dossiers
U hebt een goede kennis van het Frans, kennis van andere talen is een pluspunt
U werkt graag binnen de context van een multidisciplinair team.

 

Ons aanbod

Voltijds onbepaalde duur contract (38 u/per week)
U wordt aangeworven als Deskundige in niveau B in de weddeschaal die op u van toepassing is. De minimale verloning is 2343 € (bruto voltijds maandsalaris volgens de huidige indexering, volgens de barema's die op u van toepassing zijn). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttige beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
Elektronische maaltijdcheques.
Patronale bijdrage in de hospitalisatieverzekering

Kiezen voor Fedasil betekent kiezen voor een boeiende multiculturele werkomgeving. Via onze missie bevinden we ons in de kern van de samenleving, van de buurtproblematiek tot het internationale niveau.

 

Selectieprocedure :

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, dien uw kandidatuur een motivatiebrief, uw CV + een kopie van uw diploma in te dienen (en eventueel een gelijkstelling van diploma + het bewijs dat u geslaagd bent voor een taalexamen van Selor) via www.fedasil.be

U kunt zich kandidaat stellen tot 27/05/2018 middernacht.

Een evaluatiecommissie bestudeert alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het beste beantwoorden aan de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie: een gesprek en een schriftelijke of computergestuurde proef wordt gecontroleerd of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de vereisten voor de functie.

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben gekregen en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moet een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen.

De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien nodig, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aangepaste procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Aarzel niet om contact op te nemen met Hélène BABENKO (HR dienst) indien u meer informatie wenst over de functie.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve (alle soorten contracten) die een jaar geldig is.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9026.126
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Fedasil
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel