SOCIALE BEGELEIDER (M/V/X)

Datum van publicatie: 07/12/2018

Fedasil

WERFT

SOCIALE BEGELEIDER (M/V/X)

werfreserve

 

Ref.: 99007- 261

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van verzoekers van internationale bescherming in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

Plaats van tewerkstelling:

 

Opvangcentrum voor Asielzoekers ‘Klein Kasteeltje’

Negende Linielaan, 27

1000 Brussel

 

 

Context van de functie:

Het Klein Kasteeltje is een federaal opvangcentrum met een huidige opvangcapaciteit van 853 bewoners en met als missie materiële hulp bieden aan de verzoekers van internationale bescherming overeenkomstig de opvangwet, op een professionele en respectvolle wijze. De materiële hulp omvat meer bepaald een bed, maaltijden, medische hulp, juridische en sociale bijstand.

Eind 2018 is de missie van het Klein Kasteeltje geëvolueerd naar een Aankomstcentrum met als verantwoordelijkheid de eerste opvangtrajecten van de nieuwkomers organiseren vooraleer ze toegewezen worden naar een plaats in het opvangnetwerk. Het aanmeldcentrum zal haar opdracht uitvoeren in samenwerking met de Dispatching van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met de identificatie. U zal werken binnen een multidisciplinair team van 6 tot 10 medewerkers bestaande uit sociaal werkers, sociaal begeleiders en verpleegkundigen.

Algemeen takenpakket:

U geeft uitleg en informatie over de rechten en plichten binnen en buiten het centrum.

U biedt praktische ondersteuning in dagelijkse activiteiten en verplichtingen.

U bouwt een vertrouwensbasis op met de bewoners.

U volgt de persoonlijke ontwikkelingsplannen op.

U streeft naar goede onderlinge verstandhouding en wederzijds respect, u treedt bemiddelend op bij klachten of conflicten.

U staat in voor het uitleggen van en waken over de naleving van het huisreglement en de gedragsregels.

U corrigeert ongewenst gedrag en vervult een voorbeeldfunctie voor de bewoners.

U verwijst door naar andere gespecialiseerde interne en externe instanties.

U vervult administratieve taken zoals het invullen van het briefingrapport, het maken van rapporten, opvolgen en klasseren van documenten en dossiers

U deelt het materiaal uit en verzorgt de opvolging/de controle van de bewoners die in uw blok communautaire werken verrichten.

U biedt ondersteuning bij het installeren van nieuwe bewoners in het centrum.

U organiseert het vertrek van bewoners naar de andere centra.

Uw profiel:

 

Diploma vereist: U bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs (niveau C)

Een professionele ervaring in het domein van het sociaal werk in sociale huisvesting en/of het sociaal werk in een intercultureel milieu en/of de begeleiding van jongeren (bijzondere jeugdzorg) is vereist.

U heeft praktische PC-vaardigheid (Word, Excel…)

U heeft een praktische kennis van het Frans. Kennis van andere talen (Arabisch, Engels…) is een pluspunt.

U kan autonoom werken en heeft zin voor verantwoordelijkheid

U beschikt over vaardigheden om een groep te omkaderen

      U bent in staat om stress en conflicten te beheren

      U heeft goede relationele capaciteiten, een combinatie van assertiviteit (zich laten gelden zonder agressie) en luistervaardigheid

      U bent in staat om afstand te nemen van bepaalde situaties

      U beschikt over een groepsmentaliteit en bent in staat om in een multidisciplinair team te werken

      U bent flexibel en creatief in de aanpak van problematische kwesties

Ons aanbod:

U wordt aangeworven als administratief assistent in het niveau C, met de voor u geldende salarisschaal. Het basis minimumloon is 2030,00 € (Bruto maandloon voltijds, rekening houdend met de huidige index en uw glijdende salarisschaal). Dit bedrag kan variëren afhankelijk van uw relevante werkervaring. Voor meer inlichtingen, zie www.fedweb.be

Samenstelling van een wervingsreserve: een arbeidscontract van bepaalde duur, onbepaalde duur, vervangingscontract, voltijds of deeltijds in functie van de vacante betrekkingen.

                                   

Mogelijkheid tot gratis treinabonnement, een vergoeding van het tram-en busvervoer of een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Glijdend uurrooster en 26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding, pro rata van de indiensttredingdatum).

Elektronische maaltijdcheques en interessante offertes dankzij de kaart van FED+.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen. 

Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring.

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werk omgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

Selectieprocedure:

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur uw motivatiebrief, uw curriculum vitae en een kopie van uw diploma (+ in desbetreffende geval, uw gelijkstelling van diploma) via de link vacatures op www.fedasil.be.

Kandidaturen worden aanvaard tot 14/12/2018 middernacht.

De selectieproef evalueert of het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereisten voor de functie. De gesprekken zullen doorgaan vanaf 03/01/2019.

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben behaald en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moeten een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen.

De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met Gijs Heleen, HR dienst Fedasil FHQ via mail heleen.gijs@fedasil.be indien u meer informatie wenst over de functie.

Kandidaten die slagen voor de selectieproeven komen terecht in een werfreserve voor de duur van één jaar.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: U wordt aangeworven als administratief assistent in het niveau C, met de voor u geldende salarisschaal. Het basis minimumloon is 2030,00 €
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 99007-261
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Klein Kasteeltje
9de Linielaan 27
1000  Brussel