sociale, dynamische logistieke medewerker m/v, Lier, deeltijds

Vzw De Lier , een woonvoorziening voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, zoekt een sociale logistiek medewerker/klusjesman die samen met 1 collega instaat voor het onderhoud en veiligheid van de huizen in De Lier en dit in nauwe betrokkenheid op de werkingen.

1. Competenties

- Je beschikt over de 6 basiscompetenties van vzw de Lier : empathie, creativiteit, denken en handelen vanuit gelijkwaardigheid, eenvoud nastreven, betrokken samenwerken, positieve instelling.

- Zelfstandig kunnen werken

- Kunnen plannen

- Kunnen samenwerken

- Technisch inzicht hebben

- Handig zijn

- Kennis van klussen (schilderen, vloeren leggen, schrijnwerk, basis elektriciteit, basis loodgieterij,...)

- Flexibel zijn

-Sociaal vaardig zijn

- Communicatief vaardig zijn

2. Takenpakket

- Patrimonium (huizen en tuinen in eigen beheer)

- Plannen, uitvoeren en opvolgen van renovaties van de huizen in overleg met coördinatieteam.

- Plannen, uitvoeren en opvolgen van klusjes en herstellingen in overleg met de teamverantwoordelijke (schilderwerken, behangen, tuinwerk, naar containerpark rijden, verhuis cliënten, kleine herstellingswerken zoals deurklink, lekkende kraan, verstopte WC....herstellen.

- Contactpersoon met stielmannen en externe diensten,

- Aankopen, ingebruikstelling en onderhouden van machines en werkgerief. Overzicht houden en beheren van het aanwezig zijnde materiaal.

- Aankoop materiaal voor de klussen

- De auto van De Lier bedrijfsklaar houden : jaarlijks onderhoud en contacten met garage.

- Dagbesteding met cliënten:
Begeleiden van cliënten tijdens klusjesopdrachten, dit in samenspraak met teamverantwoordelijke.
Vervoer van cliënten à rato van een tot twee ritten per week

3. Profiel

- Minimum A2 diploma
- Minstens 5 jaar ervaring als all-round klusjesman
- Ervaring met personen met een verstandelijke beperking is een pluspunt

4. Aanbod
- Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
- Deeltijdse tewerkstelling : 16u/week
- Verloning volgens barema van PC 319
- Beschikken over rijbewijs B en over eigen wagen
- Plaats van tewerkstelling: Lier
- Datum indiensttreding: zo snel mogelijk

5. Procedure
Stuur je brief en CV naar:
Stien@deliervzw.be

Vzw De Lier
t.a.v. Stien Soenen
Lisperstraat 81,
2500 Lier

Voor meer informatie: www.deliervzw.be of telefonisch bij Stien Soenen: 03/480 55 60

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: PC319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij stien@deliervzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw De Lier
Berlarij 79
2500  Lier