Stafmedewerker

SOM vzw is de pluralistische werkgeversfederatie van de social-profitsector in Vlaanderen en Brussel. De sectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen bundelden de krachten in deze innoverende federatie. Ruim 450 sociale ondernemingen zijn bij SOM vertegenwoordigd.

SOM focust daarbij op vertegenwoordiging bij werkgeversaangelegenheden, beleidsbeïnvloeding en dienstverlening op het terrein van werkgeverschap en sociaal ondernemen.

Om deze uitdagingen te realiseren zoekt SOM twee stafmedewerkers om het team te versterken.

Als stafmedewerk(st)er werk je in een intersectoraal team waar elk zijn eigen expertise, verantwoordelijkheden en opdrachten heeft maar waar samenwerking essentieel is. In overleg met de directie en de verschillende sectoren ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van de beleidsontwikkelingen binnen de sector gezondheid of welzijn. Je  doet  beleidsvoorbereidend werk in functie van belangenbehartiging en vertegenwoordigt de leden op allerlei fora. Je ondersteunt de leden bij het implementeren van nieuwe specifieke regelgeving en maakt continu de vertaalslag naar de praktijk van sociale ondernemers.

Jouw functie

 • Je leidt verschillende interne werkgroepen met de leden en neemt ook actief deel aan relevant intern en extern overleg.
 • Je ondersteunt de leden bij het implementeren van nieuwe regelgeving door deze regelgeving praktisch te vertalen en vragen te beantwoorden.
 • Je ontwikkelt heldere en gedragen standpunten die je verdedigt ten aanzien van de overheid en andere stakeholders.
 • Je bent innovatief en ondernemend. Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen binnen jouw beleidsthema en onderzoekt toepassingsmogelijkheden voor sociale ondernemingen.
 • Je verbindt jouw expertise met de thema’s van je SOM-collega’s en werkt samen aan de verdere uitbouw van een sterke organisatie.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij patrick.vanderweyden@som.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw
Turnhoutsebaan 139a
2140  Borgerhout