STAFMEDEWERKER ALUMNIBELEID

De band tussen de universiteit en haar afgestudeerden is er een voor het leven, ook lang nadat het diploma behaald is. Alumni blijven dan ook deel uitmaken van onze universitaire gemeenschap, zodat hun ervaring en kennis actief deel uitmaken van de intellectuele kracht van hun alma mater. Vanuit het Alumni Office van de nieuwe Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties wordt die relatie met een divers en wereldwijd alumninetwerk beheerd en versterkt. We doen dit met een gerichte strategie, onderbouwde initiatieven en een gecentraliseerd databeheer. De dienst werkt daarvoor nauw samen met de faculteiten, de alumniverenigingen en hun koepel Alumni Lovanienses vzw, allen cruciale actoren in het alumnibeleid.
 
 
Functie
 • Je werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van het alumnibeleid KU Leuven; 
 • Op korte termijn draag je verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de volgende hefbomen uit het implementatieplan: de betrokkenheid bij de alumniwerking verhogen van de doelgroepen jonge alumni, studenten en PhD-alumni, rekening houdend met hun eigenheid en noden; en je werkt mee aan het betrekken van alumni bij de vieringen van 600 jaar KU Leuven. Afhankelijk van de beleidsbeslissingen over prioriteiten kunnen je opdrachten geregeld andere accenten krijgen of vervangen worden door nieuwe projecten;
 • Voor elk van de projecten in je portefeuille bouw je een netwerk uit van aanspreekpunten bij de faculteiten, alumnikringen en diensten van KU Leuven, breng je bestaande initiatieven en noden in kaart, verstrek je advies, en coördineer je de uitvoering van gezamenlijke actieplannen; voor alle aspecten van communicatie werkt je samen met de dienst Marketing en Communicatie;
 • Databeheer is de ruggengraat van elke alumniwerking; je denkt mee over de uitbouw van de databank om je strategische doelen te kunnen realiseren én analyseren, en gebruikt hiervoor zelf actief de nodige ‘data management’ systemen; 
 • Je bouwt expertise op in het domein universitaire alumnirelaties, en volgt daarvoor internationale trends en evoluties van het hogeronderwijslandschap; 
 • Je navigeert diplomatisch en doelgericht de structuren van actoren in het alumnibeleid van KU Leuven, en vertegenwoordigt je domein in de relevante overlegplatformen; 
 • Je documenteert alle projecten nauwgezet, gaat oplossingsgericht om met complexiteiten, en communiceert duidelijk met alle stakeholders.
 • Je maakt deel uit van het Alumni Office van de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties en rapporteert aan het hoofd van het Alumni Office.
Profiel
 • Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je hebt bij voorkeur reeds ervaring in relatiebeheer met een breed netwerk van interne en externe stakeholders;
 • Je geeft blijk van sterke conceptuele vaardigheden; probleemoplossend denken en communiceren is een evidentie voor jou;
 • Je bent proactief en organisatorisch sterk, met uitgesproken coördinerende en organisatorische capaciteiten; je kunt zelfstandig en snel schakelen tussen taken en neemt verantwoordelijkheid; 
 • Je bent vertrouwd met de courante ICT-toepassingen en bereid om systemen eigen aan de opdracht te leren, o.a. voor databeheer;
 • Je bent diplomatisch in de omgang en kan ideeën duidelijk beargumenteren om verschillende belanghebbenden op één lijn te krijgen;
 • Je bent bereid je snel in te werken in het domein alumnirelaties; 
 • Je bent bereid tot occasioneel avondwerk.
Aanbod

Wij bieden een gevarieerde en uitdagende voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur. Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad 6, 7 of uitzonderlijk 8 afhankelijk van jouw ervaring en competentie.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 20/01/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie ATP-2019-656
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Parijsstraat 72b
3000  Leuven