Stafmedewerker Beleid

In functie van de taakstelling van HUURpunt VZW van federatie en belangenbehartiger zal de stafmedewerker het brede woonbeleid opvolgen en analyseren, om met nauwe betrokkenheid van de leden standpunten te formuleren en verspreiden om zo vanuit HUURpunt de context waarin de SVK's functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken.

Resultaatsgebieden

- Expertise opbouwen en delen

- Standpunten adviezen bepalen en kenbaar maken

- Netwerk en adviesverlening

Kerncompetenties

Klantgerichtheid

Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, rekening houdend met het organisatie belang.

Visie

In staat zijn om zaken op een afstand te bekijken en ze in hun ruimere context te plaatsen.

Eigenaarschap

Individuele verantwoordelijkheid tonen voor het eigen leerproces, de eigen resultaatsgebieden en deze van de organisatie.

Zelfstandigheid

Het werk goed uitvoeren zonder ondersteuning, hulp of toezicht van anderen. Goed kunnen beoordelen wanneer hij zelf kan beslissen en wanneer niet

Samenwerken

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen direct persoonlijk belang dient.

Functiespecifieke competenties

Plannen en organiseren

Aanbrengen van structuur in tijd, ruimte en prioriteit in het werk.

Analyseren

Systematisch ontleden van een situatie/dossier in al zijn elementen, duiden van verbanden en op zoek gaan naar bijkomende informatie om het helder te krijgen.

Oordeelsvorming

Degelijk onderbouwde meningen en standpunten vormen en zicht hebben op de consequenties ervan.

Onderhandelen

In overleg een overeenkomst bereiken die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Netwerken

 

Vanuit verschillende belangen relaties aangaan, onderhouden en aanwenden om doelstellingen te realiseren.

Technische ompetenties

-        Kennis van en inzicht in het Vlaamse en federale politieke systeem en de besluitvorming.

-        Vertrouwd met de regelgeving rond (sociaal) huren

-        Beschikken over een goede kennis van Windows en MS Office-toepassingen

Aanwervingsvoorwaarden

-        Beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring)

-        Minstens 3 jaar relevante werkervaring. Ervaring met/in de sector is een pluspunt.

Aanbod

 

-        Een voltijds contract van onbepaalde duur

-        Een verloning volgens barema B1a (PC329.01)

-        Relevante anciënniteit wordt mee in overweging genomen

-        Een aangename, nieuwe werkplek met toffe collega’s

 

-        Een flexibele werkregeling

 

In functie van de taakstelling van HUURpunt VZW van federatie en belangenbehartiger zal de stafmedewerker het brede woonbeleid opvolgen en analyseren, om met nauwe betrokkenheid van de leden standpunten te formuleren en verspreiden om zo vanuit HUURpunt de context waarin de SVK's functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: PC 329.01 B1a
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@huurpunt.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
HUURpunt
Bischoffsheimlaan 1-8 1-8
1000  Brussel