Stafmedewerker Beleid en Communicatie

Zorggezind vzw is op zoek naar een

Stafmedewerker Beleid  & Communicatie (80%/100%) (Brussel)

Zorggezind is de koepelorganisatie van erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. We verenigen, verbinden en vertegenwoordigen onze leden en garanderen hen een optimale dienstverlening. Voor de private diensten treden we op als werkgeversorganisatie.

 

Functie

Als stafmedewerker sta je samen met jouw collega’s in voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van de leden:

 • Je ondersteunt overlegmomenten en inhoudelijke werkgroepen binnen Zorggezind
 • Je verzorgt de interne en externe communicatie van Zorggezind, al dan niet in samenwerking met externe partners
 • Je vertegenwoordigt de sector op overlegfora over diverse (beleids)aspecten, gelinkt aan gezinszorg
 • Je legt contacten en organiseert overleg met diverse stakeholders, binnen en buiten de sector
 • Je verwerkt proactief actuele regelgeving, besluiten en werkgeversaangelegenheden en brengt deze op een toegankelijke manier naar alle leden
 • Je neemt een trekkersrol op bij de organisatie van evenementen, bv. de jaarlijkse trefdag, algemene vergadering enz.

 

We verwachten dat je:

 • Inhoudelijke expertise bezit of ontwikkelt over de rol van gezinszorg in thuis- en eerstelijnszorg
 • Nuances en diversiteit onder de leden aanvoelt en je diplomatisch opstelt
 • Vertrouwd bent met het beheer van digitale tools, websites en sociale media (bv. Mailchimp)
 • Complexe materie kan omzetten in heldere taal en/of visuele concepten in lijn met de huisstijl
 • In alle communicatie bijzondere aandacht hebt voor eenieder die werkt binnen gezinszorg
 • Instaat voor kwalitatieve dienstverlening en verbindende communicatie met de leden
 • Gezinszorg als een sterk merk naar voor brengt binnen de publieke opinie

 

We kijken uit naar een m/v met een masterdiploma (bachelor met evenwaardige competenties door ervaring) die:

 • Bij voorkeur enige ervaring heeft in de sector gezinszorg, bij uitbreiding de welzijns- of gezondheidszorg of zich de specifieke inhoud van gezinszorg snel eigen maakt
 • Complementair kan werken in een klein team onder leiding van de directeur
 • Kan denken vanuit een koepelvereniging en de sectorbelangen vooropzet
 • Procesmatig en planmatig kan denken, initiëren en handelen
 • Zin heeft voor een hoog analytisch denkvermogen en een creatief-flexibel denken
 • Een goede en mekaar versterkende combinatie van theorie en praktijk aan de dag kan leggen
 •  In staat is moeilijkheden om te zetten in innovatieve en creatieve mogelijkheden
 • In staat is begane paden te verlaten en concrete innovatieve voorstellen te formuleren
 • Zich flexibel kan opstellen
 • Een goede communicator is en kan luisteren naar de leden

We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.

We bieden een overeenkomst van onbepaalde duur met de loon- en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig het Paritair Comité 318.02 – Barema categorie K5.

We bieden maximaal kansen tot verdere ontplooiing

We kijken uit naar een onmiddellijke indiensttreding.

We ontvangen je cv en motivatiebrief graag ten laatste op 8 september 2019 ter attentie van dhr. Stefaan Berteloot, directeur Zorggezind, Koningsstraat 294, 1210 Brussel of via info@zorggezind.be

Mocht je voorafgaandelijk nog vragen hebben of bijkomende informatie over deze vacature wensen, kan je hiervoor terecht bij Stefaan Berteloot, directeur Zorggezind op het nummer 02 227 40 71

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Paritair Comité 318.02 – Barema categorie K5
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij info@zorggezind.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Koningsstraat 294
1210  Brussel