Stafmedewerker Diversiteitsbeleid

De KU Leuven kiest voor een beleid waarbij mensen met diverse achtergronden hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Hierbij wil ze haar studenten en personeel sensibiliseren voor een open houding ten aanzien van diversiteit in de samenleving. De Dienst Diversiteitsbeleid coördineert het diversiteitsbeleid van de universiteit en ondersteunt hiertoe de vicerector Diversiteitsbeleid.
 
Als stafmedewerker ondersteun je de algemene werking van het diversiteitsbeleid, coördineer je diversiteitsprojecten en voer je in nauw overleg met de vicerector het actieplan diversiteit uit.
 
 

Functie

 • Je werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van het diversiteitsbeleid van de KU Leuven.
 • Je initieert en ondersteunt projecten in samenwerking met faculteiten, raden en diensten. De Diversiteitsraad, het netwerk van Diversiteitsteams in de faculteiten en diensten, en de verschillende werkgroepen kunnen rekenen op je expertise inzake projectmanagement en communicatie. Je werkt ook samen met de Personeelsdienst, Marketing, de Dienst Onderwijsbeleid en Studentenvoorzieningen voor de diversiteitsacties die hun werkdomeinen doorkruisen.
 • Op korte termijn draag je verantwoordelijkheid voor de uitvoering van enkele hefbomen uit het actieplan. Je initieert een kwaliteitsvol pre-academisch programma op verschillende campussen. Je zet ook initiatieven op om medewerkers te professionaliseren in het het omgaan met diversiteit. Je biedt trajecten op maat aan die bijdragen tot inclusie bij studenten en personeel. 

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma of je hebt gelijkwaardige ervaring.
 • Je hebt affiniteit met diversiteit, inclusie en onderwijs.
 • Je hebt een coachende houding en een analytische ingesteldheid.
 • Je hebt een aantal jaren professionele ervaring die getuigt van expertise op vlak van projectmanagement en/of procesbegeleiding.
 • Je hebt zin voor initiatief, kan anderen enthousiasmeren en je houdt van werken in een flexibele omgeving.
 • Je neemt de verantwoordelijkheid op voor de afhandeling van je taken. Je geeft blijk van goede timing, organisatorische vaardigheden en voldoende realiteitszin bij de implementatie van nieuwe initiatieven.
 • Je bent, mondeling en schriftelijk, een zeer goede communicator in Nederlands en Engels.
 • Je beschikt over kennis van diverse PC-toepassingen.

Aanbod

 • Een flexibele functie in een omgeving die autonomie waardeert.
 • Een deeltijdse tewerkstelling (80 %) voor bepaalde duur van 1 jaar, verlengbaar voor onbepaalde duur. 
 • Je wordt opgenomen in een klein team van 5 medewerkers met aandacht voor talenten en groeikansen.
 • Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad 6, 7 of uitzonderlijk 8, afhankelijk van je ervaring en competenties.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/09/2019 via onze online sollicitatietoepassing
 
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: graad 6, 7 of uitzonderlijk 8, afhankelijk van je ervaring en competenties
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
 • Mieke Coenen, +32 16 32 30 98
Werkgever

Naamsestraat 22
3000  Leuven