Stafmedewerker kinderopvang

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

FUNCTIE

Als stafmedewerker kinderopvang ben je verantwoordelijk voor inhoudelijke dossiers die verband houden met de regierol van een lokaal bestuur in de  kinderopvang en lokaal gezinsbeleid, zoals Huis van het Kind, OCMW-tarief, advies aan Kind en Gezin bij uitbreiding, lokaal loket kinderopvang, lokaal overleg kinderopvang, decreet buitenschoolse opvang en afstemming met buitenschoolse activiteiten.

Als stafmedewerker kinderopvang help je lokale besturen vormgeven aan hun beleid (kennisdeler), behartig je hun belangen bij centrale overheden (belangenbehartiger) en zorg je voor overleg en uitwisseling tussen de lokale besturen en de andere overheden (netwerkbouwer).

TAKEN

-         Je informeert de lokale besturen (beleidsverantwoordelijken) over de concrete regie-opdrachten kinderopvang

-         Je geeft de lokale besturen oplossingsgerichte en concrete adviezen

-         Je verzamelt, beschrijft en publiceert goede praktijken van lokale besturen over de regierol kinderopvang

-         Je legt contacten met VVSG-collega’s, met andere beleidsniveaus en verantwoordelijken op die niveaus om de lokale besturen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen en om zo veel mogelijk samen de nodige ondersteuning vorm te geven

-         Je brengt de lokale besturen samen zodat ze van mekaar kunnen leren en zodat we samen (lokale besturen en VVSG) aan visieontwikkeling kunnen doen over de regierol kinderopvang

-         Je neemt in de aan jou toegewezen dossiers eindverantwoordelijkheid en neemt proactief en in overleg met de lokale besturen initiatief om de noden van de lokale besturen te beantwoorden

-         In andere dossiers werk je samen met het diensthoofd kinderopvang en de betrokken collega’s om de ondersteuning concreet vorm te geven.

PROFIEL

-         Je hebt een bachelor of master in de menswetenschappen of gelijkwaardige vaardigheden en kennis door ervaring

-         Je bent vertrouwd met de belangrijkste beleidsontwikkelingen op vlak van kinderopvang en in bijzonder de rol van lokale besturen

-         Je bent een dynamische netwerkbouwer met een hart voor de lokale besturen

-         Je kan je op korte termijn verdiepen in een aantal basisdossiers

-         Je analyses zijn krachtig en gevat, en zetten aan tot actie

-         Je weet als geen ander mensen te informeren/inspireren en adviseren

-         Je bent iemand die vragen/noden detecteert en kan vertalen naar oplossingen

-         Je ziet kansen en mogelijkheden waar anderen op hindernissen botsen

-         Je neemt initiatief en leert door te doen

-         Je bouwt relaties op, brengt mensen met elkaar in contact en creëert een klimaat waarin mensen elkaar inspireren

-         Je hebt voldoende kennis van hedendaagse Office-programma’s en ICT-technologie om hiermee zelfstandig te kunnen werken.

AANBOD

-         Een vervangingsovereenkomst van 80% voor bepaalde duur, t/m september 2020

-         Standplaats Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel – een moderne werkomgeving in hartje Brussel

-         Een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woonwerkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement,…)

-         Je komt terecht in een enthousiast en dynamisch team kinderopvang

-         Een soepele werkregeling met o.a. mogelijkheid tot thuiswerk

-         Een werkomgeving waar een open geest, professionaliteit en engagement samengaan.

INTERESSE?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, contacteer Ann Lobijn, diensthoofd kinderopvang: ann.lobijn@vvsg.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Margriet Peeters, margriet.peeters@vvsg,be

Stuur ten laatste op 1 december je CV en motivatiebrief naar personeel@vvsg.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij personeel@vvsg.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1-8
1000  Brussel