Stafmedewerker Leren

SAM – STEUNPUNT MENS EN SAMENLEVING

SAM zet zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen een kwaliteitsvol leven en de grondrechten garandeert. Als steunpunt ondersteunt SAM praktijkwerkers, sociale organisaties en beleidsmakers in het vinden van antwoorden op welzijnsproblemen en sociale uitsluiting. SAM zet daartoe in op kennisdeling, vorming, model- en praktijkontwikkeling, beleidsgerichte acties en sensibilisering.

SAM is sinds 1 januari 2018 een fusie van:

•    Samenlevingsopbouw Vlaanderen

•    Steunpunt Expertisenetwerken (SEN)

•    Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

•    Steunpunt Jeugdhulp

•    Vlaams Centrum Schuldenlast.

SAM ondersteunt sociale professionals en hun organisaties onder meer met een aanbod over leren. Deze functie richt zich specifiek op leren over het maatschappelijk opbouwwerk en leren over sociaal werk in het algemeen.

Ben je gebeten door leren, heb je kennis van en ervaring met vorming, training en opleiding en heb je affiniteit met sociaal werk, dan ben jij geknipt voor deze functie bij SAM.

Functieomschrijving

•   Je bent gangmaker rond leerbeleid en nieuwe ontwikkelingen in het maatschappelijk opbouwwerk  en ruimer in het sociaal werk.

•   Je detecteert leerbehoeften.

•   Je vat inhoudelijke ontwikkelingen proactief en vertaalt ze naar een leeraanbod.

•   Je werkt (nieuwe) leerformules en didactieken uit.

•   Je geeft vorming via diverse leerformules.

•   Je bouwt in deze functie expliciet een werkrelatie op met de regionale instituten voor Samenlevingsopbouw voor de ontwikkeling en implementatie van een leerbeleid, leercontexten en een leeraanbod.

•   Je ontwikkelt vorming op vraag en op maat van diverse opdrachtgevers.

•   Je beweegt je in het sociaal werkveld en bouwt relaties op.

Profiel

•   Je bent gemotiveerd om te werken aan maatschappelijke verandering ten gunste van maatschappelijk kwetsbare groepen.

•   Je hebt inzicht in leertheorieën en ontwikkelingen op vlak van vorming, training en opleiding.

•   Je hebt de vinger aan de pols van maatschappelijke ontwikkelingen en pikt ze op als contextgegevens voor het leeraanbod.

•   Je kan leernoden en -behoeften detecteren en analyseren en er geschikte leerformules aan koppelen.

•   Je kan inhoudelijke materies vormgeven in diverse leerformules: cursus, intervisie, training …

•   Je kan leerinhouden en praktijkkaders brengen op basis van een doorgedreven kennis en op maat van de praktijk.

•   Je hebt groepsdynamische en didactische vaardigheden.

•   Je bent vaardig in analyseren en vragen stellen.

•   Je kan inhouden en praktijkkaders vertalen en ontsluiten naar diverse sectoren.

•   Je kan leerprocessen initiëren, trekken en ondersteunen.

•   Je hebt een participatieve ingesteldheid en kan planmatig werken.

•   Je bent een netwerker en kan duurzame relaties opbouwen en onderhouden.

•   Je hebt feeling met het maatschappelijk opbouwwerk en het sociaal werk in het algemeen.

WIJ BIEDEN

•   Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job binnen een dynamische organisatie.

•   Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

>  37,5 uren week

>  Een barema L1 (PC 329). Relevante anciënniteit wordt verrekend.

>  Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering

>  Flexibele werkuren en werkplekken

>  Standplaats Brussel

>  Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer

Procedure

Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk op 17 december naar SAM, steunpunt Mens en Samenleving, t.a.v. solliciteren@samvzw.be.

Als je meer informatie wilt over de vacature kan je terecht bij Chris.truyens@samvzw.be.

De sollicitatieproef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en vindt plaats op 21 december in het Aromagebouw, Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Een barema L1 (PC 329). Relevante anciënniteit wordt verrekend.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij solliciteren@samvzw.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Vooruitgangstraat 323
1030  Schaarbeek