Stafmedewerker (M/V)

Stafmedewerker  (M/V)

 1.        Context

Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door  de ordonnantie aangaande de noodhulp aan en inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’Help een regionaal centrum met als opdracht de hulpvoorzieningen en voorzieningen ter inschakeling  van thuislozen te coordineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel. 

Bruss’Help is een nieuw organisme, in ontwikkeling, en heeft drie hoofddoelstellingen :

 • « Analyseren » : een observatiefunctie -  belast met het verzamelen van gegevens, kwantitatieve en kwalitatieve studies uitvoeren, analyses en probleemoplossende evaluaties produceren op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein. 
 • « Coordineren » : een coordinerende functie, overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren en het ontwikkelen van operationele coordinatie rond specifieke interventies (urgentie en crisis, straat, preventie, …).
 • « Doorverwijzing » : het doorverwijzen van thuislozen naar hulp, diensten, operatoren en organismen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten. 

Bruss’help werft onmiddellijk een beleidsmedewerker aan (m/v)

 1. 2.       Belangrijkste taken :

Onder de bevoegdheid van de directeur en in nauwe samenwerking met de medewerkers van het organisme belast met de coordinatie en de orientatie, zal de beleidsmedewerker de volgende belangrijkste taken hebben :

-       De directie bijstaan bij de ontwikkeling van een strategische visie op het werken in netwerk :

-       Onder het toezicht van de directie :

 •    Ontwikkelen en uitbouwen van ruimtes voor coordinatie en overleg met de operatoren van de hulp en bijstand aan thuislozen ;
 •    Deelnemen aan overlegvergaderingen in verband met de thuisloosheids-problematiek en meer bepaald de volgende voorzieningen : Housing First, straathoekwerk en dringende hulpverlening en inschakeling ;
 •    Instaan voor het secretariaat van  het Brussels overleg thuislozenzorg ;
 •    Het creëren, animeren en instaan voor de opvolging van de werkgroepen ;
 •    Het opstellen van nota’s en monitoring (kwalitatief en kwantitatief) betreffende de sociale voorzieningen en zorg uitgevoerd door de operatoren op het terrein.
 1. 3.       Profiel

 

 •          Master of gelijkwaardig door ervaring
 •          Perfect tweetalig FR – NL
 •          Stressbestendig en bekwaam in het beheersen van dringende/crisis situaties
 •          Kennis van de thuislozensector en hulp aan personen
 •          Kundig op het vlak van organisatie en beheer van projecten
 •          Capaciteiten tot analyse, synthese en strategische visie
 •          Gemakkelijke communicatie in het FR-NL
 •          Redactionele vaardigheden FR-NL.
 •          Kennis van de courante informaticaprogramma’s
 •          Dynamisch, autonoom, snel en flexibel
 •          Kan in team werken
 1. 4.       Voorwaarden en contract

 

 •          Onmiddellijke aanwerving
 •          Bediendenstatuut
 •          Voltijds (38h/week)
 •          Contract beperkte duur tot 30 mei 2020 met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur.
 •          Verloning conform de subsidieregeling van kracht binnen de GGC
 •          Maaltijdcheques

Kandidaturen vergezeld van een gedetailleerd CV moeten opgestuurd worden voor 13/12/2019 naar de waarnemend directeur

François BERTRAND, Bruss’help, Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel

Of per mail : francois.bertrand@brusshelp.org

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Verenigingstraat 15
1000  Brussel