STAFMEDEWERKER ONDERWIJS, KWALITEITSZORG

De Faculteit Rechtsgeleerdheid maakt deelt uit van de Groep Humane wetenschappen, telt meer dan 850 medewerkers en 5350 studenten en verzorgt onderwijs in het recht en de criminologie; en dit op diverse plaatsen: op de KU Leuven campussen te Leuven, Kortrijk en Brussel en in een gezamenlijke rechtenopleiding te Hasselt. Zij heeft de ambitie het referentiepunt te zijn voor onderwijs in recht en criminologie in Vlaanderen, kwalitatief hoogstaand, dicht bij de student en tegelijk aanwezig op het Europese en internationale niveau.
Functie

Beleid en Ondersteuning

 • Je ondersteunt de vicedecaan onderwijs, programmadirecteurs en opleidingsverantwoordelijken bij het uitwerken en implementeren van onderwijsinitiatieven (ontwikkelen van beleidsnota’s, ontwerpen en uitrollen van opleidingsplannen, stimuleren van onderwijsvernieuwingen, organiseren van onderwijsdagen…).
 • Je werkt mee aan een visie en beleid ter optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs binnen de faculteit. Je stimuleert de permanente onderwijscommissies en individuele docenten tot kritische reflectie over hun onderwijs en over mogelijkheden tot optimalisering.
 • Je formuleert beleidsvoorstellen en adviezen binnen het domein van onderwijskwaliteitszorg ten behoeve van het faculteitsbestuur.
 • Je ondersteunt onderwijsgerichte werkgroepen en programmacommissies, werkt mee aan expertiseontwikkeling op onderwijsvlak en bent een aanspreekpunt voor docenten.
 • Je volgt de onderwijsevoluties binnen het hoger onderwijs op en begeleidt diverse onderwijshervormingen en programmawijzigingen in de faculteit.
 • Je ondersteunt docenten bij het invoeren van hun online cursusinformatie (o.m. ECTS-fiches).

 

Datamanagement

 • Je zorgt voor kwantitatief en kwalitatief datamanagement binnen de faculteit ten behoeve van de kwaliteitszorg van het onderwijs.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van studentenbevragingen (inclusief verwerking en opvolging), voor het organiseren van hearings, studietijdmetingen…  en adviseert de diverse onderwijsorganen binnen de faculteit op basis van de bekomen resultaten.
 • Je volgt de slaagcijfers van nabij op en adviseert maatregelen ter verbetering.

 

Interne & externe audits

 • Je begeleidt en ondersteunt de opleidingen met de voorbereiding en verwerking van interne opleidingsbeoordelingen volgens de universitaire COBRA-kwaliteitszorgmethode en van de Instellingsreview.
 • Je waarborgt de opvolging van de reeds uitgevoerde onderwijsvisitaties in de verschillende opleidingen van de faculteit.

 

Onderwijscommunicatie

 • Je verzorgt mee de onderwijscommunicatie van de faculteit.
 • Je vertegenwoordigt de faculteit als informator op diverse beurzen (o.a. SID-ins, bachelorbeurzen en facultaire infodagen).

 

Profiel
 • Je beschikt over een masterdiploma. Een masterdiploma met een duidelijke relevantie voor de onderscheiden taken is een pluspunt.
 • Een eerste werkervaring, bij voorkeur in het domein van onderwijsondersteuning, strekt tot aanbeveling.
 • Je bent oprecht geïnteresseerd in het domein van het recht en de criminologische wetenschappen en bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Je bent in staat nauw samen te werken met de andere leden van de onderwijsstaf.
 • Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden, en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent vlot in de omgang en beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk; ook in het Engels en het Frans.
 • Je kan vlot werken met diverse PC-toepassingen.
Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan voor onbepaalde duur. Afhankelijk van jouw kwalificaties, competenties en relevante werkervaring wordt u tewerkgesteld in een graad 6, 7 of uitzonderlijk 8.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 11/08/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: graad 6, 7 of uitzonderlijk 8, meer info op www.kuleuvencareers.be
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie ATP-2019-331
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Tiensestraat 41
3000  Leuven