stafmedewerker project 'foodsavers'

Onder impuls van een provinciale en Europese subsidie is het sociale economie bedrijf Milieu en Werk VZW (een zuster VZW van De Kringwinkel Zuiderkempen) aan de slag met voedseloverschotten. Het opzet is om kleinschalig voedsel distributie platform op te zetten, dat voedseloverschotten, food outlet en landbouwproducten uit eigen regio inzamelt en ter beschikking stelt van de lokale armoedeprojecten. Dit steeds in nauwe samenwerking met onze partners in het veld : de lokale besturen, landbouwers, supermarkten, sociale kruideniers.

 

 

Taakomschrijving

 •         U bent verantwoordelijk voor het project Foodsavers:
  •         Het op poten zetten van een kleinschalig distributie platvorm
   •    Het uitwerken van de logistieke processen
   •    Het vinden, ophalen, verwerken, stokkeren en herverdelen van voedseloverschotten
   •    Het uitwerken van een financieel kader, zodat de werking kan blijven bestaan bij het aflopen van de projectsubsidies
   •    Het in kaart brengen en een samenwerking opstarten met potentiele leveranciers en afzetkanalen.
   •    Het onderzoeken van feadverdeling voor verschillende lokale partners
   •    Het onderzoeken van een samenwerking met de korte keten.
 •         U ontwikkelt operationele processen en zet deze om in realiteit.
 •         U werft en motiveert vrijwilligers om deze werking te ondersteunen
 •         U verzorgt een duidelijke communicatie en rapportage naar al uw stakeholders
 •         U bent vertrouwd met subsidiematerie en de administratie die deze voortbrengt.
 •         Het uitwerken van een businessplan
 •         U bent een pionier
 •         U heeft sterke organisatorische vaardigheden en bezit logistieke skills.
 •         U bent communicatief sterk
 •         U bent administratief sterk
 •         U kan netwerken en hebt affiniteit met openbare besturen
 •         U kan zelfstandig werken, durft beslissingen nemen en deze ook in uitvoering brengen
 •         U bezit praktische kennis van MS Office
 •         U bezit het rijbewijs B, met eigen vervoer bij voorkeur
 •         U stelt zich qua werkuren flexibel op
 •         Voeling met kansengroepen en affiniteit met voedingssector zijn een grote meerwaarde
 •         U bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs (bedrijfseconomische richting of ondernemerschap) of hebt een gelijkwaardige ervaring
 •         U bent bereid bijscholing en noodzakelijke opleidingen te volgen
 •         Bediendencontract van bepaalde duur. Een verlenging is mogelijk indien de projectsubsidies worden goedgekeurd.
 •         Loon volgens PC 327.01, categorie 3
 •         Maaltijdcheques van 4,70 euro
 •         Fietsvergoeding
 •         Maak uiterlijk tegen 1 februari uw gemotiveerde kandidatuur kenbaar per mail aan jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be.
 •         Indien uw kandidatuur wordt weerhouden voor deze job, nodigen wij u graag uit voor een gesprek op 07/02/2019, overdag.
 •         Start is zo spoedig mogelijk voorzien.
 •         Neem gerust contact op met Hanne Biesmans, hanne.biesmans@dekringwinkelzuiderkempen.be

Bijzondere voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

De bovengenoemde stafmedewerker maakt vanaf zijn/haar aanstelling deel uit van het Stafteam van de Kringwinkel Zuiderkempen, fungeert onder de aansturing van de operationeel directeur.

Standplaats

Oude Geelsebaan 96 Veerle, Laakdal maar met reizend profiel.

 

Procedure

 

Nog vragen?

of 015/23.73.93

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: volgens paritair comité 327 categorie 3
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Kringwinkel Laakdal
Oude Geelsebaan 96
2430  Laakdal