Stafmedewerker Regionale dienstverlening

Doel van je functie
Je ondersteunt de Directeur Regionale dienstverlening in het uitbouwen van zijn afdeling om hem in staat te stellen zijn strategische opdracht binnen de het Agentschap waar te maken.


Je verantwoordelijkheden
Je doet een behoefteanalyse
• Je analyseert de op te vangen noden in termen van de strategische planning en rapportering en on-dersteunt mee in de vertaling in een concreet actieplan.
• Je brengt de behoeften en opportuniteiten in kaart in functie van de op te zetten, te onderhouden en te implementeren samenwerkingsovereenkomsten.
• Je evalueert de huidige dienstverlening binnen en buiten de afdeling en binnen en buiten het Agentschap om hieruit opportuniteiten of knelpunten te halen om op in te zetten.
• Je analyseert de specifieke behoeften van de interne klant zodat communicatienoden en opportuni-teiten duidelijk worden.
Je bouwt de dienstverlening uit en geeft advies
• Je organiseert, volgt op en staat in voor de kwaliteit van de voorbereiding, de opvolging en de rap-portering van de te behandelen onderwerpen in het kader van de verschillende overlegorganen.
• Je verzamelt de input, doet de opvolging van de resultaten en genomen beslissingen en communi-ceert de volgende stappen naar alle betrokkenen.
• Je doet een voorstel voor een langere termijnplanning van strategische doelstellingen en projecten.
• Je ondersteunt de interne klanten bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen, toepassingen,…
• Je houdt vinger aan de pols bij de interne werking zodat de Directeur Regionale Dienstverlening op de hoogte is van wat er leeft.
• Je bereidt de inhoudelijke vragen rond de thema’s van de afdeling voor, voor de directeur.
Je doet kwaliteitsborging
• Je stelt richtlijnen en kwaliteitsnormen op, communiceert hierover en volgt op
• Je bewaakt de eenvormige uitvoering
• Je bouwt controlesystemen op
• Je waakt over de toepassing van de vastgelegde werkprocedures
• Je bewaakten de klantvriendelijke, kwalitatieve dienstverlening binnen vastgelegde termijnen
• Je stelt verbeteracties voor en je begeleidt en evalueert deze acties
Je communiceert en legt contacten
• Je neemt deel aan en organiseert werkgroepen, vergaderingen, infosessies
• Je fungeert als aanspreekpunt voor onderwerpen die te maken hebben met de strategische op-dracht van de afdeling
• Je vraagt feedback aan belanghebbenden
• Je ondersteunt en adviseert interne en externe partners in hun communicatie
Je neemt deel aan projecten
• Je adviseert, controleert en stuurt projecten bij
• Je plant, coördineert en leidt projecten
• Je neemt deel aan of leidt cross functionele projectgroepen
• Je stelt afspraken en standaarden op en bewaakt deze
• Je volgt de werkzaamheden op
Je hebt kennis van het vakgebied
• Je bouwt netwerken op onderhoudt deze
• Je blijft op de hoogte van nieuwe methoden, theorieën en technieken
• Je neemt deel aan interne en externe vormingsactiviteiten in het vakgebied
• Je deelt kennis met collega’s
• Je volgt algemene tendensen in het werkveld op en formuleert beleidsadviezen hieromtrent


Je profiel
• Je hebt een uitgebreide ervaring in de sector
• Je kan verantwoordelijkheid nemen
• Je weet discreet met informatie om te gaan
• Je bent een initiatiefnemer
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• Je werkt klantgericht
• Je hebt sterke analytische vaardigheden
• Je kan een oordeel vormen
• Je hebt diepgaande inhoudelijke expertise rond de domeinen waarvoor de directeur Regionale dienstverlening verantwoordelijk is
• Je bezit de benodigde PC-vaardigheden zoals MS Office


Wat bieden we jou?
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
• Een loon volgens barema K3 van het PC 319.01
• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-werkver-keer.
• Een hospitalisatieverzekering
• Maaltijdcheques
• Een interessante vakantieregeling
• Je standplaats is Brussel


Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via mail. Je stuurt ten laatste op 15 augustus jouw motivatiebrief en cv naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van referentie “stafmedewerker Regionale Dienstverlening”.

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen, en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel