stafmedewerker studiedienst - socio-economische cluster

 • Ombudsfunctie voor collega's i.v.m. sociaal rechterlijke- en cao-materie.

 • Vorming geven over bovenvermelde taakinhoud.

 • Ondersteuning, opvolging en nawerking van het sectoraal overleg in het bijzonder deze van de metaal- en aanverwante sectoren, textielrecuperatie en grote kleinhandelszaken.(= deelname à onderhandelingsgroep, paritaire comité, redactie cao's en brochures)

 • Opvolging van sectoren, Fondsen voor Bestaanszekerheid en eventueel pensioenfondsen van deze sectoren.

 • Opvolging van arbeidsrecht en soc. zekerheidsrecht: algemeen en de vertaling naar de sectoren.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon:  De verloning gebeurt conform de ACV-barema’s - functie 35.0.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij u32tvw@acv-csc.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
ACV-CSC METEA
Pagodenlaan 1-3
1020  Brussel