Stafmedewerker vorming

HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen. HUURpunt beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK’s functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken. HUURpunt doet dit op een transparante en democratische manier, met actieve betrokkenheid van de SVK’s. Daarnaast zorgt HUURpunt voor ondersteuning van de SVK’s op het vlak van vzw-wetgeving en werkgeversmaterie.

Sinds kort heeft de Vlaamse Regering beslist om de taakstelling van HUURpunt uit te breiden, om de SVK’s verder te ondersteunen in hun werking en het verruimen van het aanbod. De Vlaamse Regering zal HUURpunt voor deze nieuwe taken subsidiëren.  Om de huidige taken en nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren wordt de huidige personeelsequipe uitgebreid met een administratief medewerker, 2 stafmedewerkers en een directeur.

Functieomschrijving

De stafmedewerker vorming zal opleidingen en intervisies organiseren voor de sociale verhuurkantoren, over verschillende thema’s om zo de SVK’s te versterken in hun werking, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken.

Jouw verantwoordelijkheden:

 •         Je onderzoekt de nood aan vorming en intervisie binnen de sector.
 •         Je werkt een vormingsplan uit voor de sector, in samenspraak met het team, de leden en andere stakeholders.
 •         Je bent verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van vormingen en intervisies.
 •         Je biedt individuele ondersteuning aan de SVK’s op het vlak van vorming.
 •         Je evalueert het de voorbije initiatien en rapporteert hierover
 •         Je rapporteert aan de directeur en de Raad van Bestuur.
 •         Klantgerichtheid
 •         Visie
 •         Eigenaarschap
 •         Zelfstandigheid
 •         Samenwerken
 •         Je gaat gestructureerd te werk en kan op effectieve wijze prioriteiten bepalen. (Plannen en organiseren)
 •         Je herkent problemen, zoekt naar mogelijke oorzaken, je stelt efficiënte oplossingen voor en voert deze uit. (Probleemoplossend vermogen)
 •         Je ontwikkelt een langetermijnvisie omtrent vorming ifv een continu veranderende omgeving en maakt deze concreet in doelstellingen en acties. (Strategisch handelen)
 •         Je bedenkt originele ideeën en oplossingen. (Creativiteit)
 •         Je kan je gedrag en aanpak aanpassen aan de situatie en/of persoon met het oog op het bereiken van je doel. (Flexibiliteit)
 •         Je hebt ervaring met het opzetten van vormingsprocessen
 •         Je beschikt over pedagogische en didactische ervaring of bent bereid hierin bij te leren
 •         Je hebt een goede kennis van Windows en MS Office-toepassingen
 •         Je beschikt over een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring
 •         Je hebt minstens 3 jaar werkervaring. Ervaring met/in de sector is een pluspunt.

Jouw profiel

Kerncompetenties

Onderstaande kerncompetenties vormen de referentie voor het gedrag dat van elke medewerker in onze organisatie wordt verwacht.

Functiespecifieke competenties

Andere

Aanbod:

Een voltijds contract van onbepaalde duur, een verloning volgens barema B1a (PC329.01) in een flexibele werkregeling op een aangename, nieuwe werkplek met toffe collega’s.

Ben je geïnteresseerd?

Sollicitatie met cv en motivatiebrief stuur je ten laatste op 2 mei 2019 per e-mail aan info@huurpunt.be. Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je eveneens terecht op info@huurpunt.be.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: PC 329.01 B1a
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij info@huurpunt.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
HUURpunt
Bischoffsheimlaan 1-8
1000  Brussel