Stafmedewerker Vorming & Communicatie (m/v/x)

Dagelijkse werking

- Je staat in voor de algemene werking van de Studentenraad KU Leuven, maakt vergaderbundels en verslagen, stuurt uitnodigingen en persberichten uit.

- Je bent mee verantwoordelijk voor het organiseren en ondersteunen van projecten, zowel op logistiek als op inhoudelijk vlak.

- Je ondersteunt de Raad van Bestuur, het Algemeen Bureau en de Facultaire Overlegorganen in hun taken als bestuurder, mandataris en studentenvertegenwoordiger.

Vertegenwoordiging

- Je ondersteunt (nieuwe) vertegenwoordigers van de studentenraad met het inwerken in dossiers en complexe instellingsbrede vertegenwoordigingsmaterie, in het schrijven van nota’s en in het voorbereiden van hun presentaties.

- Je volgt samen met de Raad van Bestuur de verschillende dossiers binnen de studentenraad op, en spoort waar nodig aan om actie te ondernemen.

- Je volgt de gemaakte beslissingen omtrent actuele dossiers op en werkt mee aan de terugkoppeling.

- Je houdt de website up-to-date wat betreft dossiers en vergaderingen.

- Je stroomlijnt de bestaande informatie (in Google Drive) en onderhoudt de bibliotheek met betrekking tot de inhoudelijke dossiers die Stura KU Leuven aanbelangen (tijdschriften, boeken, publicaties, persberichten, ...).

- Je staat in voor de verwerking van nota’s en standpunten en de communicatie van gemaakte beslissingen en standpunten omtrent verschillende dossiers naar de facultaire en Vlaamse vertegenwoordigers.

Vorming & Communicatie

-  Uitwerken van vormingspakketten en informatiebrochures rond actuele topics.

-  Organiseren van vormingsinitiatieven voor studenten en studentenvertegenwoordigers, zoals studentenaperitieven (STAP) en het Onderwijscongres.

-  Faciliteren van contacten met en tussen de studentenvertegenwoordigers op verschillende niveaus.

-  Grafische vormgeving: ontwerp en design van brochures, reclame-, info- en vormingsmateriaal,…

-  Communicatiecampagnes mee opbouwen

-  Ontwerpen van visuals voor sociale media en website

-  Instaan voor sociale media

-  Monteren van beeldmateriaal

-  Eventueel het nemen van foto’s tijdens activiteiten

Naast het vast taakpakket kan je in samenspraak met de Raad van Bestuur om bepaalde andere taken op te nemen zoals de dagelijkse communicatie (Sociale Media), het uittekenen van de structuur van de Facultaire Overlegorganen, uitwerken en geven van vormingssessies. De studentenraad voorziet budget om zelf vorming te gaan volgen om jezelf verder te ontwikkelen.

Arbeidscontract: Tijdelijke en halftijdse job, startdatum overeen te komen, tot en met 10 juli 2020

Aanbod en voordelen: Een boeiende job in een snel veranderende omgeving met complexe materie die per definitie nieuw en dynamisch is. Er is een nauw contact met de studenten en de verkozen vertegenwoordigers in een open en frisse werksfeer. Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatief, eigen inbreng en optimalisaties. De verloning situeert zich binnen barema 4 geldig voor administratief personeel van de universiteiten. De uren zijn flexibel vast te leggen in samenspraak met de Raad van Bestuur.

Solliciteren kan door uw CV en motivatiebrief in te sturen via mail.

Feedback volgt binnen de week waarbij u bij positieve reactie uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek doorheen de dag of tijdens de avond.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Barema 4 ATP universiteiten
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@stura.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Studentenraad KU Leuven
's-Meiersstraat 5
3000  Leuven