Stage 4de pijlersteunpunt

Het steunpunt biedt ondersteuning aan iedereen die vanuit Vlaanderen met een eigen ontwikkelingsproject bezig is. 

De medewerkers verlenen van advies en verstrekken informatie, onder andere via de website en de helpdesk. Het steunpunt werkt ook een vormingsaanbod uit op maat van de 4de Pijler en richt regelmatig ontmoetingsmomenten in om uitwisseling en dialoog tussen 4de Pijlerinitiatieven onderling en andere actoren te bevorderen. 
 

Wat doe je? 

 
 • Je onderzoekt een specifieke ondersteuningsvraag en biedt een gepast antwoord. 

 • Je organiseert een vormingsaanbod. Dat kan logistiek zijn, maar ook inhoudelijke input rond een thema van ontwikkelingssamenwerking is vaak nodig (bijvoorbeeld duurzaamheid, gender, fondsenwerving,…) 

 • Je bent aanwezig op ontmoetingsmomenten en organiseert die mee. 

 

Het 4de pijler is actief rond heel veel thema’s en actief in heel veel landen. Heb je zelf een voorstel dat kadert binnen de werking die je vindt op www.4depijler.be? Contacteer ons zeker!  

 

Wie ben je ? 

 
 • Je volgt een bachelor of master opleiding  

 • Je neemt initiatief 

 • Je kan omgaan met een zeer diverse groep vrijwilligers 

 • Je hebt interesse in Noord-Zuid-thema’s 

 • Je kan zelfstandig werken 

 

Als je bij 11.11.11 werkt, ga je akkoord met onze vijf basiswaarden: 

 
 • Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, … 

 • Bereid zijn te werken in een pluralistische koepel. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de koepel en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat 

 • Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen 

 • Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de schenkers en de overheid aan 11.11.11 toevertrouwen 

 • Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen 

 

Wat bieden we je ? 

 
 • Een afwisselende en zingevende stage in de ngo-sector 

 • Een aangename werksfeer en een fijn team 

 • Een enthousiaste stagebegeleider 

 • Een gezellig kantoor in Brussel met een informele sfeer 

 • Eventueel een vergoeding voor verplaatsingsonkosten 

 

Hoe stel je je kandidaat? 

 

Vul je gegevens in via dit formulier. We verwittigen alle kandidaat stagiaires of we hun een stageplaats kunnen aanbieden. 

 

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Mail even naar vacatures@11.be. 

 
Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@11.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Vlasfabriekstraat 11
1060  Brussel