Stage Marketing, Brussel

ACHTERGROND

Dokters van de Wereld België is een medische ngo, lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld. Zowel in België als in het buitenland ijvert Dokters vande Wereld voor de zelfstandigheid van uitgesloten bevolkingsgroepen en ondersteunt hen op hun weg naar een effectief universeel recht op gezondheid.
Dokters van de Wereld ontplooit haar acties in verschillende landen over de hele wereld en in België, waar ze dagelijks zorgen voor mensen die van gezondheidszorg zijn uitgesloten. In het kader van haar activiteiten zoekt Dokters van de Wereld een tweetalige NL/FR stagiaire marketing.

VOORNAAMSTE TAKEN

Een tweetalig profiel marketing voor zeer uiteenlopende taken in een fondsenwervingsproject en ter bevordering van onze naambekendheid , vooral in Vlaanderen.
Enkele voorbeelden van mogelijke taken:
• Benchmarking en zoeken naar partners, dienstverleners en leveranciers;
• Contact met en opvolging van de dienstverleners en partners van Dokters van de Wereld België;
• Zorgen voor ondersteuningsmateriaal voor communicatie, eventueel materiaal voor visibiliteit, affiches, goodies, ...;
• Op zoek gaan naar bekende of invloedrijke personen die bereid zijn om onze actie te ondersteunen en vertegenwoordigen. De contacten opvolgen en zo nodig afspraken maken;
• Budgetten opvolgen en de resultaten van de campagne analyseren;
• Deelnemen aan externe afspraken, sommige events bijwonen (bijvoorbeeld Viva For Life) ;
• De afdeling fondsenwerving bijstaan in hun communicatie, de opvolging verzorgen, de donateurs bedanken (bestaande en nieuwe);
• hetzelfde voor ondernemingen, stichtingen en andere schenkers;
• een brainstorming organiseren om een strategie te bedenken voor de klantenbinding van nieuwe donateurs van de campagne Mener une réflexion pour aider à définir une stratégie de fidélisation des nouveaux donateurs de la campagne.

UW PROFIEL

Stage in het kader van uw studies met een verplichte stageovereenkomst
• Opleiding: stage in het kader van een bacheler of master in de communicatie, eventorganisatie, marketing enz., of elke andere relevante opleiding met een verplichte stage;
• interesse in de Belgische vrijwilligerssector;
• interesse in de ontwikkelingsprojecten van Dokters van de Wereld;
• informatica: grondige kennis van MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, ...) en belangstelling voor nieuwe technologieën;
• relationele kwaliteiten, autonomie en flexibiliteit, zin voor organisatie en verantwoordelijkheid;
• talenkennis: grondige kennis van het Frans en het Nederlands (beide talen zullen tijdens de stage gesproken worden);

Duur van de stage: zo vlug mogelijk en tot eind januari 2019.
Plaats van de stage: op de zetel van Dokters van de Wereld België in Brussel

WIJ BIEDEN U

• Een concrete ervaring, actief en afwisselend door deelname aan alle missies en alle stappen in het project, wat u toelaat om verantwoordelijkheid te nemen in een professionele omgeving;
• een leeromgeving in een internationale solidariteits-ngo;
• gestructureerde opleiding, omkadering en opvolging ;
• integratie in een enthousiaste, professionele ploeg;
• vergoeding van transportkosten (beperkt tot het Belgisch grondgebied).
• Dokters van de Wereld betaalt geen verplaatsingskosten voor onderhoud en formaliteiten of kosten voor verblijfsvergunning.

GEÏNTERESSEERD?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen
Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.
Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles