STAGE Vertaler frans-nederlands

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebbenBegeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandighedenGetuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

Binnen het departement Communicatie en Fondswerving van Dokters van de Wereld zal de stagiaire onze team vervoegen en zal hij/zij deelnemen aan alle taken en activiteiten van het departement.

TAKEN

• Vertaling van teksten (Frans à Nederlands);

• Vertaling van webinhoud en sociale netwerken (Frans à Nederlands);

• Vertaling e-mailen (Frans à Nederlands);

• Vertaling van berichten aan de « community fundraising » (Frans à Nederlands);

• Schrijven en beoordelen van verschillende documenten;

• Deelname aan en betrokkenheid bij vergaderingen van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving;

• Personeelsondersteuning voor de afdeling Communicatie en Fondsenwerving

YOUW PROFIEL

Stage in het kader van uw studies met een verplichte stageovereenkomst.Opleiding: stage in het kader van een bachelor's degree in vertalen, tolken, taalkunde, communicatie, ... of gelijkwaardigheidSchrijf- en analysevaardigheden, organisatorisch inzicht, strengheid, autonomie, initiatief;Uw sterke punten zijn: autonomie en voeling met de projecten van DvdWInformatica: Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, ...)Talen: beheersing van Frans en Nederlands. Engels is een plus.

Duur van de stage: stage voor minstens drie maanden, full time, zo snel mogelijk beschikbaar.

ONS AANBOD

· Een concrete ervaring, actief en afwisselend door deelname aan alle missies en alle stappen in het project, wat u toelaat om verantwoordelijkheid te nemen in een professionele omgeving;

· een leeromgeving in een internationale solidariteits-ngo;

· gestructureerde opleiding, omkadering en opvolging;

· integratie in een enthousiaste, professionele ploeg;

· vergoeding van transportkosten (beperkt tot het Belgisch grondgebied).

Dokters van de Wereld betaalt geen verplaatsingskosten voor onderhoud en formaliteiten of kosten voor verblijfsvergunning. De geconventioneerde stages worden niet vergoed.

GEÏINTERSSEERD ?

Als u onze ploeg wil vervoegen, stuur dan uw aanvraag via onderstaande link :

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/vertaler-frans-nederlands

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden. Ons privacybeleid.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@doktersvandewereld.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
kruidtuinstraat 75
1210  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.