Stagiair / vrijwilliger onderzoek maatschappelijke bewegingen

ArmenTeKort vzw zoekt een enthousiaste student(e) die gedurende minstens 2 maanden onderzoek doet over maatschappelijke bewegingen. Wij mikken op de periode juli-oktober. Een andere periode kan in onderling overleg overeengekomen worden.

ArmenTeKort

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

Maatschappelijke verandering

Vanuit de filosofie ‘een groot probleem vergt een grote aanpak’ willen we een model creëren dat het potentieel heeft kansarmoede duurzaam te overwinnen. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak nodig.

We willen met ons model iets in gang zetten, mensen anders doen denken over armoede.

Onder welke omstandigheden komt een brede maatschappelijke beweging tot stand? Waarom werden sommige bewegingen succesvol en andere niet? Hoe kan ArmenTeKort maatschappelijk draagvlak creëren? Kunnen onze buddy’s hierbij een rol spelen?

Ons mee helpen nadenken over deze vragen wordt jouw taak!

Functiebeschrijving

-          Je voert onderzoek naar de factoren achter het al dan niet slagen van maatschappelijke bewegingen.

-          Je koppelt jouw bevindingen aan de missie van ArmenTeKort.

-          Je formuleert aanbevelingen die in lijn liggen met onze missie, opdat we met jouw bevindingen aan de slag kunnen gaan.

Profiel

-          Je bent in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken en een grondige literatuurstudie te doen.

-          Je bent in staat je bevindingen helder te communiceren.

-          Je bent positief ingesteld en erkent de maatschappelijk relevantie van het overwinnen van kansarmoede.

-          Je hebt bij voorkeur een universitaire achtergrond in de politieke, sociale of communicatiewetenschappen.

Aanbod

-          Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijk om je stempel te drukken op een spraakmakend sociaal project, gekenmerkt door een innovatieve en professionele aanpak.

-          Je maakt deel uit van een jong en ambitieus team, binnen een maatschappelijk relevante context.

-          Je werkt in een flexibele werkomgeving, in het hart van Antwerpen.

-          Je doet een stage gedurende minstens 2 maanden. Periode is in onderling overleg te bepalen. Wij mikken op juli-oktober.

Interesse?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Theo Vaes (0475 44 01 44) of stuur een mailtje naar info@armentekort.be

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@armentekort.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
ArmenTeKort vzw
De Keyserlei - 4de verdieping 58
2018  Antwerpen