Stewards for Climate

STEWARDS VOOR HET KLIMAAT (8/12) (For english see below)

Climate Express is een beweging van gemotiveerde vrijwilligers die gebeten zijn door klimaat en sociale rechtvaardigheid. Wij geloven dat om klimaatverandering aan te pakken, we een ambitieuze systeemverandering nodig hebben, waarin het welzijn van mens en natuur centraal staan. Dit kan enkel met behulp van de kracht van de massa, via collectieve actie, samenwerking, inspraak en medezeggenschap.

Wij bouwen aan die visie door het organiseren van opvallende, verbindende, creatieve, laagdrempelige en leuke (massa-)acties! Zo waren we in 2018 samen met Klimaatcoalitie de motor achter Claim the Climate -de grootste klimaatmobilisatie ooit in België. We organiseerden trein-en fietstochten naar internationale klimaattoppen (2017, Bonn en 2015, Parijs) en we palmden in 2015 het hele strand van Oostende in voor het klimaat.

Op 8/12 zal opnieuw een massamobilisatie plaats vinden in Brussel in de vorm van een gigantische mensenketting die de ring van Brussel zal innemen. Wil je een1 steentje bijdragen? Wij zijn dringend op zoek naar stewards:

--> STEWARDS: Deze massa actie kan enkel een succes worden als we op 8/12 voldoende vrijwilligers kunnen verzamelen die alles mee in goede banen willen leiden. Je wordt uiteraard voldoende gebriefd op de dag zelf en verder hoef je geen data vrij te houden.

Stuur gerust een mailtje naar david@climate-express.eu

 

STEWARDS FOR CLIMATE (8/12) 

Climate Express is a movement of motivated volunteers who are driven by climate and social justice. We believe that in order to tackle climate change, we need an ambitious system change that focuses on the well-being of people and nature. This is only possible with the help and the power of the people, through collective action, cooperation and participation.

We build on this vision by organizing impactful, creative, accessible and fun (mass) actions! For example, in 2018, together with ‘Klimaatcoalitie’, we were the driving force behind Claim the Climate -the largest climate mobilization ever in Belgium. We organised train and bicycle trips to international climate summits (2017, Bonn and 2015, Paris) and in 2015 we took over the entire beach of Ostend for the climate.

On 8/12, another mass mobilisation will take place in Brussels in the form of a gigantic human chain that will take over the ring of Brussels. Would you like to make a contribution? We are urgently looking for a lot of stewards !

--> STEWARDS: This mass action can only be a success if we can gather enough volunteers on 8/12 to help steer everything in the right direction. Of course you will be sufficiently briefed on the day itself and you won’t have to be available on any other date.

Interested? Please send an e-mail to david@climate-express.eu

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij david@climate-express.eu
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Brussel-Noord station
Vooruitgangstraat 76
1030  Schaarbeek