Straathoekwerker (m/v)

CAW De Kempen vzw
WERFT AAN
Deeltijds straathoekwerker (m/v)
in Turnhout vanaf 1 april 2019
Wie zijn wij ?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele
of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het
CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons
hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het
heel arrondissement Kempen.
Je zal werken in TEAM STRAATHOEKWERK – BRUGFIGUUR
Het straathoekwerk werkt in het stadscentrum van Turnhout met mensen die door de verschillende
maatschappelijke voorzieningen niet of moeilijk bereikt worden. Deze mensen bevinden zich in een
maatschappelijk kwetsbare positie en worden geconfronteerd met diverse samenhangende
maatschappelijke problemen. Het straathoekwerk heeft specifiek aandacht voor jongeren en
jongvolwassenen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Als straathoekwerker neem je een brugfunctie op tussen de doelgroep en de maatschappelijke
voorzieningen. Je stapt naar de doelgroep toe. Je hebt een bijzondere aandacht voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren in het centrum van de stad.
Taken
1. Opbouwen van positieve relaties met de doelgroep
 zicht krijgen op het milieu en de leefwereld van de doelgroep
 actief benaderen van de doelgroep om contacten op te bouwen
 zorgzame relaties opbouwen met mensen van de doelgroep
2. Opbouwen van positieve relaties met de omgeving
 werken aan zelfbewustzijn van mensen
 werken aan verbinding tussen mensen van de doelgroep en hun eigen omgeving
 werken aan maatschappelijke bewustwording
3. Opbouwen van positieve relaties met maatschappelijke voorzieningen
 individuele mensen ondersteunen in het krijgen van een duurzame band met de maatschappelijke
voorzieningen
 uitbouwen en onderhouden van contacten en samenwerkingsverbanden met de maatschappelijke
voorzieningen
 verbreden van maatschappelijke zorg door beleidssignalering en belangenbehartiging
Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit
Het straathoekwerk wordt gefinancierd door de stad TurnhoutWat verwachten wij ?Relevante persoonlijke (levens)ervaring: je werd in het verleden zelf geconfronteerd met diverse
samenhangende maatschappelijke problemen. Vanuit je persoonlijke ervaring met het thema
kwetsbaarheid en uitsluiting kan je drempels bij de doelgroep wegwerken
Begrip voor de gedachtengang, overtuigingen en aannames van maatschappelijk kwetsbare
jongeren en jongvolwassenen
Kennis van de cultuur van de jongeren
Etnische competenties: zich kunnen inleven in de doelgroep van jongeren met een andere cultuur en
etnische afkomst
Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan
begrijpen en verwerken en dat je een professioneel gesprek kan voeren met mensen uit de
doelgroep. ( minimaal NT2 4.2. ) . Naast een goede kennis van het Nederlands is meertaligheid
een pluspunt.
Je moet je vlot kunnen verplaatsen. Bij voorkeur wonen in de regio Turnhout
Je bent voldoende en op regelmatige basis bereikbaar buiten de kantooruren ( avond en
weekendwerk ).
Wij bieden

Een 3/5de contract van onbepaalde duur
Verloning volgens paritair comité 319.01
Anciënniteit maximum 5 jaar
Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en
dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
Je komt terecht in een enthousiast team van straathoekwerkers-brugfiguur.
datum in dienst: 1april 2019
Standplaats: Welzijnscampus, Stationsstraat 80/3 te Turnhout.
Ben je geïnteresseerd ?
De sollicitatieprocedure bestaat uit vier selectierondes
1. Ronde 1 : Bezorg uiterlijk voor 27 februari een cv aan nick.vandemierop@cawdekempen.be . We
bekijken in deze eerste fase enkel de CV. Een bijgevoegde sollicitatiebrief is niet nodig. Op basis van
de CV gebeurt een eerste selectie.
2. Ronde 2 : Op 6 maart om 20 uur voorzien we een verplicht informatiemoment waar je meer
toelichting krijgt over de inhoud en verwachtingen van de job en verkenning van het
werkingsgebied. Dit informatiemoment duurt een twee uur en start op het welzijnscampus in
Turnhout, Stationsstraat 80/3 te Turnhout. Enkel sollicitanten die deelnemen aan dit
informatiemoment komen in aanmerking voor de verdere selectie.
3. Ronde 3 : Schriftelijke motivatie aan de hand van een aantal richtvragen ( meer informatie krijg je
op het informatiemoment ). Mail deze brief uiterlijk 13 maart door naar
nick.vandemierop@cawdekempen.be . Op basis van deze schriftelijke motivatie selecteren we
maximum 5 kandidaten voor een selectiegesprek.
4. Ronde 4: Selectiegesprek van ongeveer 45 minuten op maandag 26 maart. Het juiste uur en
plaats wordt later doorgegeven.
Wil je meer informatie over de functie of de selectieprocedure? Neem contact op met Nick Van de Mierop
0477 872231 email nick.vandemierop@cawdekempen.be
Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit
Het straathoekwerk wordt gefinancierd door de stad Turnhout

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: barema PC 319
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij nick.vandemierop@cawdekempen.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CAW De Kempen vzw
Hofkwartier 23
2200  Herentals