Studenten en vrijwilligers voor ondersteuning van kwetsbare gezinnen!

DOMO vzw is actief in Vilvoorde en biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen met jonge kinderen. In deze gezinnen is de draaglast vaak niet in evenwicht met de draagkracht. Sommige ouders hebben het in bepaalde levensfases zo zwaar dat ze hun kinderen niet de nodige geborgenheid en structuur kunnen bieden.

Onze vrijwilligers brengen wekelijks enkele uren bij het gezin door. Wat een vrijwilliger doet gebeurt telkens in overleg met de ouders: met de kinderen spelen, huiswerk helpen maken, verhaaltjes vertellen, het gezin meenemen naar de speeltuin of de film, samen boodschappen doen, met de moeder alleen op stap gaan, een kopje koffie gaan drinken, samen naar een oudercontact gaan, naar het OCMW of de mutualiteit of samen de mogelijkheden verkennen om hulp te zoeken, een luisterend oor bieden,…

Op regelmatige basis wordt vorming aangeboden en voorzien we samenkomsten om ervaringen te delen.

Als vrijwilliger ben je verzekerd en krijg je een kilometervergoeding.

Wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij saskia.vanlint@domovzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Domo vzw Vilvoorde
Harensesteenweg 174
1800  Vilvoorde