Studentenhuis Sofia zoekt een huurder met engagement!

https://vimeo.com/298966324

Huis Sofia begeleidt en ondersteunt kwetsbare jonge vrouwen (18-25 jaar), zodat ze tijdens hun verblijf een diploma behalen of doorstromen naar een stabiele tewerkstelling.

Het huis zoekt een sociale vrijwilliger die voordelig inwoont en in ruil enkele taken opneemt.

WAT VERWACHTEN WE?

 • Je bent een voorbeeldfiguur voor de jongeren.
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen.
 • Je stemt de communicatie tussen de jongeren en de begeleiding goed op elkaar af.
 • Je hebt sociaal engagement.
 • Je kent iets van groepsdynamiek en bevordert de goeie sfeer in huis.
 • Je staat open voor de coaching die we je aanbieden.

JE TAKEN ALS VRIJWILLIGER

 • Je bent regelmatig beschikbaar en aanspreekbaar op de momenten dat de jongeren aanwezig zijn. Tijdens het schooljaar is je aanwezigheid beperkt tot avonden, woensdagnamiddag en weekends.
 • Je leeft het huishoudelijk reglement na en waakt erover dat de jongeren dat ook doen.
 • Je geeft elke ernstige schending van het huishoudelijk reglement door aan de begeleider van de dienst Jongerenwerking.
 • Je zorgt:
 • dat het gebouw onderhouden en in een goede staat blijft
 • voor zowel de private als gemeenschappelijke delen
 • Je volgt praktische en materiële zaken op en helpt bij kleine logistieke problemen, zoals:
 • een defecte hoofdschakelaar
 • iemand die zijn badge vergeten is of hulp nodig heeft om een lamp te vervangen
 • Bij een defect doe je een beroep op de technische dienst van de stad.
 • Bij ernstige problemen verwittig je de begeleider van de dienst Jongerenwerking.
 • Zijn er ’s nachts of in het weekend problemen?
  Dan verwittig je de wachtdienst.

WAT BIEDEN WE JE?

 • Je huurt een appartement voor 350 euro per maand.
 • Je krijgt een huurcontract van 1 jaar.
 • Voor de basistaken die je opneemt, onderteken je een vrijwilligersovereenkomst.
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding in ruil voor de hierboven vermelde taken.

In 2018 bedraagt de maximale vrijwilligersvergoeding 1 361,23 euro per jaar of 113,43 euro per maand.

 • Je krijgt coaching bij de taken die te maken hebben met het toezichthoudend engagement.

MEER INFO

over Huis Sofia, de doelgroep en de voorwaarden https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijwilligerswerk/detail/huis-sofia-zoekt-huurder-met-engagement

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Loon: Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding in ruil voor de taken die je opneemt. In 2018 bedraagt de maximale vrijwilligersvergoeding 1 361,23 euro per jaar of 113,43 euro per maand.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vanessa.debelder@antwerpen.be
  met referentie HUIS_SOFIA_ANTWERPEN
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Huis Sofia
Francis Wellesplein 1
2018  Antwerpen