Support Product Owner (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het Agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangcentra in de lokale gemeenschap.

 

 

Plaats van tewerkstelling:

 

Fedasil Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Doel van de functie:

Je werkt voor het programma Match-IT en je ondersteunt de Product Owner voor de identificatie, documentatie en de vertaling van de noden van de gebruikers naar het ontwikkelingsteam. Je bent iemand die de realiteit op het terrein in de opvangstructuren zeer goed kent. De focus van Match-IT zal de komende jaren namelijk op de uniformering van het sociaal dossier komen te liggen en je zal deel uitmaken van het projectteam dat hiervoor instaat. Je rapporteert aan de Product Owner.

Je bent door jouw ervaring op het terrein in staat de noden van de verschillende belanghebbenden in dit project te identificeren en prioriteren. Je vertaalt deze noden in analyses en speelt een ondersteunende rol bij de tijdige en kwalitatieve oplevering van de ontwikkelingen.

Context van de functie:

 

Je werkt binnen de Directie Operationele Diensten, die verantwoordelijk is voor de operationalisering van alle opvangplaatsen in België. Binnen deze Directie maakt je deel uit van de Coördinatiecel. Deze cel coördineert de algemene uitvoering van het opvangbeleid, waakt over de overeenstemming tussen de verschillende opvangoperatoren binnen het opvangnetwerk en coördineert het Match-IT project.

Het project Match-IT werd gelanceerd in 2014 i.s.m. BOSA - Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Het Match-IT team wordt verder versterkt door een externe firma voor de ontwikkelingstaken en wordt op vlak van kwaliteit ondersteund door een externe consultancyfirma. De eerste functionaliteiten die ontwikkeld werden laten toe om alle opvangplaatsen van het netwerk centraal te beheren, toewijzingen uit te voeren (antwoord op een opvangaanvraag) en de bewoners te beheren die in deze plaatsen worden opgevangen. Voortdurend worden nieuwe modules toegevoegd en uitgerold.

Het Match-IT team wordt ondersteund door een externe consultancyfirma voor de ontwikkelingstaken.

Jouw belangrijkste taken:

 

Je ondersteunt de Product Owner bij de prioritering van de noden van de gebruikers en het Agentschap.

Je werkt nauw samen met de Product Owner, het analyse- en ontwikkelingsteam, het projectteam en het serviceteam.

Je identificeert en prioriteert de behoeften en problemen van eindgebruikers en andere belanghebbenden.

Je volgt de planning van het ontwikkelingsteam op.

Je organiseert het overleg met eindgebruikers en andere belanghebbenden (agenda, uitnodigingen, presentaties, verslag etc.).

Je bent  gedreven in het zoeken naar perfecte oplossingen.

Je vertaalt  de behoeften en oplossingen voor het ontwikkelingsteam.

Je leest de businessanalyses na.

Je waakt over de link met de opvangpolitiek van Fedasil (projecten van de directie Operationele Diensten, contacten met andere directies – ICT dienst, dienst Data & Analyse, Data Security Officer, ...).

Je communiceert op regelmatige en gestructureerde wijze aan de gebruikers en stakeholders van het project Match-IT

Jouw profiel:

 

Je beschikt over een Bachelor diploma.

Gezien je in een tweetalige omgeving werkt, is een praktische basiskennis van het Frans noodzakelijk.

Je hebt ervaring in het domein van opvang en asiel en je hebt ervaring met het doelpubliek.

Je bent in staat de noden van de gebruikers snel te begrijpen en deze te vertalen naar duidelijke processen.

Je bent in staat om rekening te houden met een geheel van uiteenlopende belangen. Je kan uw meerderen ondersteunen in het nemen van de juiste beslissingen.

Je beschikt over goede analysecapaciteiten, luistervaardigheden en je kunt vlot communiceren.

Je bent resultaatgericht, bent in staat om op korte termijn projecten te beheren op een flexibele manier en daarmee op tijd aan de doelstellingen te voldoen.

Je bent klantgericht in de uitwerking van de applicaties en in de ondersteuning aan de gebruikers na de implementatie.

Je bent stressbestendig en kan op flexibele wijze omgaan met impasses, conflicten en weerstand tegen verandering in een werkomgeving.

Kennis van project management tools en projectmethodologie (vb Prince2, Agile et Scrum) is een voordeel, maar geen vereiste.

Ons aanbod:

 

Een voltijdse arbeidsovereenkomst (38u) van onbepaalde duur met clausule verbonden met de duur van de Europese financiering (AMIF).

Een bruto geïndexeerd startsalaris (volgens het barema voor niveau B1) tussen € 2.343 en €3.434 per maand, afhankelijk van jouw nuttige beroepservaring.

26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis.

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques van 7€ per gewerkte dag.

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

 

Selectieprocedure:

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je cv, motivatiebrief en een kopie van het vereiste diploma (en indien nodig een gelijkstelling van uw diploma) naar https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Kandidaatstelling is mogelijk t.e.m. 27/06/2018 (middernacht)

De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de gestelde functievereisten, worden uitgenodigd voor de uiteindelijke selectie.

De selectie gebeurt op basis van een jurygesprek en een eventuele praktische of theoretische proef om de professionele vaardigheden, zijn motivering, de geschiktheid en de houding van de kandidaat te evalueren.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

Indien u een buitenlands diploma heeft, word je verzocht een officieel homologatiebewijs bij jouw kandidatuur te voegen. Je kan je hiervoor richten tot NARIC Vlaanderen. Als jouw diploma behaald werd in een andere taal dan het Nederlands, dien je bovendien te slagen in een taalexamen georganiseerd door Selor. Gelieve het bewijs van slagen voor dit examen eveneens mee te sturen met uw kandidatuur.

Mensen met een handicap worden extra gestimuleerd om hun kandidatuur in te dienen. Fedasil biedt de mogelijkheid om de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke noden.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de HR dienst, raf.verduyn@fedasil.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Een bruto geïndexeerd startsalaris (volgens het barema voor niveau B1) tussen € 2.343 en €3.434 per maand, afhankelijk van jouw nuttige beroepservaring.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9130-207
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Fedasil
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel