Systeem- en Datacenterbeheerder (m/v/x)

Jobinhoud

Systeembeheerder

 • Je staat in voor de beschikbaarheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het ICT-infrastructuurplatform van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Je bouwt mee aan de architectuur van het systeempark.
 • Je zorgt voor een goede monitoring en voor een snel herstel bij incidenten.

Datacenterbeheerder

 • Je staat in voor de vernieuwing van een complexe dossierbeheerderstoepassing.
 • Je staat in voor het ontwerpen van een databank volgens de technische standaarden.
 • Je ontwerpt het nieuwe gegevensmodel zodat dit voldoet aan de wensen van de klant.
 • Je staat in voor de overdracht van de gegevens van de oude naar de nieuwe databank.
 • Je staat in voor het onderhoud, de evolutie van de databank, de rapportering en statistieken.

 

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de Stafdienst ICT (Financietoren - Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel) en de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Koloniƫnstraat 11 - 1000 Brussel), van de FOD Binnenlandse Zaken.

 • 1 plaats bij de Stafdienst ICT
 • 1 plaats bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking

De Stafdienst ICT staat de Algemene Directies van de FOD Binnenlandse Zaken bij in hun informaticaprojecten en applicatieontwikkeling, beheert de gemeenschappelijke infrastructuur, voorziet een ICT-helpdesk en onderzoekt alle ICT-dossiers om na te gaan of ze conform de ICT-strategie van het departement zijn.

De Stafdienst ICT is een kleine directie waarin een positieve werksfeer en samenwerking centraal staan. Je zal deel uitmaken van een groep die gepassioneerd is door hun vak, werkt vanuit hun eigenheid en die vertrouwen en expertise hoog in het vaandel dragen. Er zijn daardoor ook vele mogelijkheden om kennis op te doen, zowel on-the-job als via opleiding (OFO en andere).

De opdrachten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking situeren zich in vijf grote domeinen:

 • Het Rijksregister: beheren van de databank van natuurlijke personen en beheren van de toegang tot de gegevensbank voor overheidsinstanties en -autoriteiten; aanmaken en afgeven van identiteitsbewijzen en verblijfsvergunningen.
 • De elektronische identiteitskaart (eID): de uitvoering van alle administratieve en technische opdrachten in verband met de afgifte van de elektronische identiteitskaart voor Belgen, de elektronische verblijfsvergunning voor vreemdelingen en het elektronisch identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • De verkiezingen: De Algemene Directie Instellingen en Bevolking organiseert de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Europese en regionale parlementen.
 • De Instellingen: de Dienst Protocol die de festiviteiten rond de nationale feestdag, de begrafenissen en nationale herdenkingen organiseert; de Vaste Commissie voor Taaltoezicht; de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten.
 • De wetgeving: op gebied van bevolking, verkiezingen, identiteitsbewijzen, toegang tot bestuursdocumenten of protocollair gebruik, houdt de Algemene Directie Instellingen en Bevolking toezicht op de toepassing van de reglementering.

De FOD Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.

Ons motto: "uw veiligheid, ons beroep".

De FOD Binnenlandse Zaken is verkozen tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar 2018.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:

 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • Vreemdelingenbeleid
 • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de raad van state, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen, ...

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Profiel

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: ZONDER relevante professionele werkervaring

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

OPTIE 2: MET relevante professionele werkervaring

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: ZONDER relevante professionele werkervaring

Er is geen ervaring vereist.

OPTIE 2: MET relevante professionele werkervaring

Minstens 2 jaar relevante professionele ervaring in het domein ICT. Daarnaast heb je ervaring in 1 van onderstaande subdomeinen:

Datacenterbeheer;
Systeembeheer;
Risicoanalyse- en incident management.

Aanbod

Je wordt aangeworven als Systeem- en Datacenterbeheerder (niveau A2 - statutair) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 44.174,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • valorisatie van nuttige werkervaring
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 compensatiedagen (+ gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteren via Selor:

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19332/Systeem-en-Datacenterbeheerder-m-v-x- 

 
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie ANG19332
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
FOD Binnenlandse Zaken
Leuvenseweg 1
1000  Brussel