Systeemadviseur (m/v/x)

Jobinhoud

Je bent als Systeemadviseur verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het technisch ICT-platform van de FOD Binnenlandse Zaken.

 • Je bepaalt de architectuur van het systeempark binnen de vastgestelde budgetten en standaarden.
 • Je zorgt voor een goede monitoring en voor een snel herstel bij incidenten en staat ook in voor security en de disaster recovery plannen.
 • Je bepaalt de configuraties van de verschillende Microsoft serverproducten en beheert de licenties die daarvoor nodig zijn.
 • Je geeft leiding aan een team van interne en externe systeembeheerders, je coƶrdineert het werk, motiveert de medewerkers, werkt samen met andere diensten, leidt projecten, bereidt aankopen voor, etc.
 • Je kijkt vooruit en ontwikkelt een visie over de toekomst van het systeempark van de FOD Binnenlandse Zaken dat beantwoordt aan de wensen van de klanten en de hiĆ«rarchie.

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Stafdienst ICT (Financietoren - Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel), van de FOD Binnenlandse Zaken.

De Stafdienst ICT staat de Algemene Directies van de FOD Binnenlandse Zaken bij in hun informaticaprojecten en applicatieontwikkeling, beheert de gemeenschappelijke infrastructuur, voorziet een ICT-helpdesk en onderzoekt alle ICT-dossiers om na te gaan of ze conform de ICT-strategie van het departement zijn.

De Stafdienst ICT is een kleine directie waarin een positieve werksfeer en samenwerking centraal staan. Je zal deel uitmaken van een groep die gepassioneerd is door hun vak, werkt vanuit hun eigenheid en die vertrouwen en expertise hoog in het vaandel dragen. Er zijn daardoor ook vele mogelijkheden om kennis op te doen, zowel on-the-job als via opleiding (OFO en andere).

De FOD Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.

Ons motto: "uw veiligheid, ons beroep".

De FOD Binnenlandse Zaken is verkozen tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar 2018.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:

 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • Vreemdelingenbeleid
 • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de raad van state, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen, ...

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Profiel

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar, waarvan 2 jaar ervaring in minstens 2 van onderstaande subdomeinen:

Microsoft serveromgeving;
Datacenterarchitectuur met inbegrip van SAN-technologie;
Licentiebeheer;
Team- en projectbeheer.

 

Aanbod

Je wordt aangeworven als adviseur (niveau A3-statutair) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon
Minimum aanvangswedde: 55.269,42 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 compensatiedagen (+ gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar).

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteren via Selor

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19334/Systeemadviseur-m-v-x-voor-de-Stafdienst-ICT

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Leuvenseweg 1
1000  Brussel