Taalondersteuning bij kinderen

Sommige (anderstalige) kinderen kunnen wat extra hulp/ ondersteuning gebruiken in het lager onderwijs. Door de nieuwe taal die ze in snel tempo moeten aanleren hebben ze het niet altijd even gemakkelijk om alles naar behoren te volgen in de klas. Extra ondersteuning voor deze leerlingen is zeer belangrijk. We zijn dus op zoek naar vrijwilligers die dit tijdens de schooluren willen opnemen zowel individueel als eventueel in kleine groepjes. Alles gebeurt telkens in samenspraak met de leerkracht. Die geeft aan wat nodig is. Nadien verwachten we van jou de nodige zelfstandigheid én didactische bekwaamheid om aan slag te gaan. Mogelijke spelvormen, verschillende werkvormen, hoe aanbrengen van woordenschat, ... Je ziet maar wat je zelf het meeste ligt.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vrijwilliger@welzijn.waregem.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Schakelstraat 41
8790  Waregem