Talent Manager

ToekomstATELIERdelAvenir(TADA)is een innovatief ‘lifelong learning’ netwerk dat inspireert tot meer betrokkenheid van de burger en het bedrijfsleven in de emancipatie van kwetsbare jeugd. De focus ligt op het empoweren van gauw duizend maatschappelijk kwetsbare tieners in Brussel. Via contact met rolmodellen en leuke praktijkles van bevlogen professionals bereidt TADA deze tieners voor op een zelfstandig en gemotiveerd leven ‘later’. Meer weten? Bezoek onze website 

Wat biedt TADA jou?

 •       Je werkt in een dynamische organisatie met een maatschappelijk doel. 
 •       Je steunt op een sterke basis. TADA tekende een HR-strategie uit geïnspireerd op de New Way of Workingwaarin vertrouwen en ownership centraal staan. 
 •       Je vindt dagelijks boeiende uitdagingenom jezelf te ontplooien in tal van HR-topicsen en rapporteert hierover aan de managing directors. 
 •       Je maakt het verschil. TADA kende een flinke groei en ambieert deze verder te zetten.
 •       Je krijgt een bediendecontract(onbepaalde duur, 32 of 40u/week).
 •       Je werkt in een comfortabele en inspirerende werkomgeving(Naamsepoort, Brussel) met uitstekend IT-materiaal (iPhone, MacBook).
 •       Je houdt van mensenen kan talenten spotten, benutten en helpen ontplooien binnen de strategie. Door je nieuwsgierige houding en oog voor dynamieken en noden binnen de organisatie kan je doel, mensen en middelen op elkaar afstemmen. Je combineert hierin een menselijke en pragmatische aanpak
 •    Jouw stijl van communiceren brengt duidelijkheid. Dit geldt één-op-één, op teamniveau, schriftelijk en mondeling.
 •       Door je discrete, diplomatiekehoudingen focus op het belang van de organisatie kunnen we je vertrouwen met confidentiële informatie in alle richtingen. 
 •       Je ontzorgt directie en team inzake sociaal-juridische wetgevingvan ons paritair comité. Je beschikt reeds over een basiskennis of bent bereid deze op korte tijd op te doen want voor de voorbereiding en het beheer van contracten, policies, vakantierechten, ... rekenen we op jou. Je ziet kansen, risico’s en komt proactief met oplossingen. In onvoorziene omstandigheden schakel je snelen win je juridisch advies in om suggesties aan de directie te kunnen doen.
 •       Voor teamleden ben jij het aanspreekpunt inzake HR.Je weet perfect welke vragen zelf te beantwoorden en waar advies in te winnen. 
 •       Je schept orde. Zowel offline als online gaat geen dossier door je handen zonder dat je iets op de juiste plaats zet. 
 •       Wanneer jij een project leidt, is iedereen zeker van een feilloze organisatorische afloop. Je brengt de planning, strategische invulling en coaching van de belangrijkste HR-projecten tot een goed einde en weet collega’s te motiveren deze te volgen. (Rekrutering, Performance Review Cycle) 
 •       Jij belichaamt delearning mindset. Je ziet mogelijkheden achter moeilijkheden en past je makkelijk aan aan nieuwe situaties. Door je focus op wat volgende keer beter kan, kom je met innovatieve oplossingen ten dienste van TADA. 

Basic requirements

 •       Je voelt aansluiting bij de Code of Conduct die door het team uitgetekend en doorleefd wordt.
 •       Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardigniveau door ervaring.
 •       Je bent meertalig: je beheerst Nederlands, Frans en Engelsvlot.
 •       Je hebt minstens 3 tot 5 jaar ervaring met de HR-competentiesuit deze vacature en idealiter ervaring in het coachen van managers.
 •       Je werkt graag in team, maar bent tegelijk erg zelfstandig.Veel projecten vertrekken en eindigen volledig in jouw handen.

Iets voor jou?
Stuur je cv en motivatiebrief voor 28 april 2019 naar job@toekomstatelierdelavenir.com met ‘Talent Manager’in het onderwerp van je e-mail. 

Details Meer informatie Werkgever

Troonplein 1
1000  Brussel