Teambegeleider mobiele Contextbegeleiding

Cirkant organiseert als Begeleidingscentrum Integrale Jeugdzorg een divers aanbod aan verblijfs-, mobiele- en ondersteunende modules in het ruime landschap van de actuele jeugdzorg in de regio Kempen. Onze afdeling Mobiel biedt ‘mobiele contextbegeleiding aan huis’ binnen verschillende teams.

Wij zoeken een professioneel sterke teambegeleider voor het team Contextbegeleiding (basisteam van 7 contextbegeleiders). Hij/zij is competent in het aansturen van zijn/haar deelteam én wordt uitgedaagd om, samen met de collega-teambegeleiders, mobiele contextbegeleiders en de coördinator onze afdeling zowel organisatorisch als conceptueel verder vorm en inhoud te geven.

Deze teambegeleider zal  onder meer verantwoordelijk zijn voor inspirerende en deskundige coaching van hulpverleners binnen diverse mobiele modules en hulpvormen op maat van het gezin.

Opdracht – Taken

o    Als teambegeleider

­    sta je in voor het dagelijks inhoudelijk en operationeel aansturen van de contextbegeleiders van jouw team

­    zorg je voor een optimale teamwerking (overleg, instroomregie, caseloadverdeling…) en bewaak je een positieve teamspirit

­    ben je zeer aanspreekbaar voor collega’s en kan je steunend en sturend leiding geven

­    bied je inhoudelijke ondersteuning (inspirerend én methodisch) en draag je bij tot kwaliteitsvolle begeleidingstrajecten voor jongeren en hun contexten, er van uitgaande dat je zelf concrete contextbegeleidingen zou kunnen opnemen (breedsporige en laagintensieve contextbegeleiding)

­    sta je in voor de aansturing en organisatie van een participatief groepsaanbod voor gezinnen en jongeren (vorming, ontmoeting, informeel leren…)

­    werk je actief mee aan de ontwikkeling van het Trefplaats-project voor rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp i.s.m. regionale partners van het samenwerkingsverband

o    Als staflid

­    neem je actieve verantwoordelijkheid in het staf-team van onze mobiele afdeling

­    ondersteun je het (ped)agogisch beleid & heb je aandacht voor uitbouw en vernieuwing van geactualiseerde concepten

­    neem je deel aan managementteam & afdeling overstijgend overleg op Cirkant-niveau ifv verdere collegiale uitbouw van onze organisatie

­    werk je actief samen met diverse partners binnen regionale samenwerkingsverbanden  

­    signaleer je knelpunten en kan je oplossingsgerichte acties ontwikkelen op de verschillende organisatieniveaus

 

Profiel

o    Een groot hart en nabije houding voor jongeren en hun gezinnen in verontrustende situaties

o    Bijzondere vaardigheden in het maatwerk bieden aan gezinnen en jongeren en meer specifiek in een complexe en problematische leefomgeving

o    Structuur kunnen brengen in complexe situaties, prioriteiten kunnen leggen en planmatig kunnen werken

o    Doelgerichte samenwerkingsverbanden kunnen aangaan en onderhouden (team, organisatie, professioneel netwerk…)

o    minimaal diploma bachelor in de humane wetenschappen

o    directe ervaring met de doelgroep en mobiele hulpverleningsprocessen in de jeugdzorg

o    zicht op recente evoluties in de integrale jeugdzorg

o    nieuwe projectmatige initiatieven kunnen opstarten,  aansturen,  uitbouwen

o    relevante ervaring in leiding geven

o    bereidheid tot flexibele aanwezigheid op de werkvloer – facultatief avondwerk

 

Aanbod 

o    Voltijds contract onbepaalde duur    

o    Verloning PC 319 volgens diploma - relevante anciënniteit wordt meegenomen

o    Een afwisselende en uitdagende functie met veel ruimte tot eigen initiatief

o    Indiensttreding vanaf 1 oktober 2018

o    Plaats van tewerkstelling: Turnhout – Patriottenstraat 21

Sollicitatieprocedure

Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV -mail (bij voorkeur) of brief- ten laatste 1 juni 2018
Cirkant vzw – t.a.v. Magda Hooyberghs, Steenweg op Oosthoven 21, 2300 Turnhout
magda.hooyberghs@cirkant-vzw.be

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een selectieprocedure op 12 juni

Een uitgebreider functieprofiel kan opgevraagd worden via mail:   peter.callens@cirkant-vzw.be

Bijkomende telefonische informatie bij Peter Callens, coördinator Mobiel : 0475 659 959

Details Werkgever

Patriottenstraat 21
2300  Turnhout