Teamcoördinator administratie thuiszorg

Wie wordt je werkgever?

De beste zorg en opvang, dat is ons engagement. Wie je ook bent of welke zorg je ook nodig hebt, bij Zorg Leuven sta je centraal, en dat voel je. Elke vraag is uniek en krijgt een antwoord op maat. Of het nu gaat over kinderopvang, thuiszorg of ouderenzorg, samen zoeken we naar de beste oplossing voor je persoonlijke noden en wensen.

Je komt terecht in een sociaal gedreven organisatie en biedt ondersteuning aan Zorg Leuven waar wij ons elke dag opnieuw inzetten voor toegankelijke, betaalbare, vriendelijke én kwaliteitsvolle zorg die inspeelt op nieuwe tendensen. Wil jij deel uitmaken van onze organisatie? Dan hebben we jou nodig want samen maken we meer mogelijk!

Wat houdt je functie in?

De thuiszorg van Zorg Leuven wil thuiswonende senioren en zwaar zorgbehoevende inwoners ondersteunen zodat zij zo lang en zo volwaardig mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Om dit te realiseren verplaatsen huishoudhulpen en verzorgenden zich dagdagelijks naar de cliënten thuis om de nodig hulp te bieden.

Als teamcoördinator administratie thuiszorg vervul je een cruciale rol binnen de dienst. Je stuurt een team van een 14-tal administratief medewerkers aan en bent verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en ondersteuning van de administratieve en digitale werking van de thuiszorg. Veranderingsprocessen schrikken jouw niet af. Integendeel, je bent een drijvende kracht achter het implementeren van diverse veranderingsprocessen in functie van nieuwe tendensen in de sector, veranderde regelgeving en een efficiëntere werking van de dienst.

Je bent communicatief zeer sterk aangezien je fungeert als sleutelfiguur in de communicatie naar cliënten en medewerkers van de thuiszorg. Je werkt in tandem met 2 teamcoördinatoren thuiszorg en werkt ook nauw samen met de deskundige administratie en projecten. Je maakt deel uit van het coördinatieteam en vormt een brugfunctie naar ondersteunende diensten (bv. IT).

Je rapporteert aan de directeur Thuiszorg.

Welk profiel zoeken we?

Je beschikt over een bachelor of graduaatsdiploma.

Je kan een eerste professionele leidinggevende ervaring voorleggen. Je slaagt erin om een team mee te nemen doorheen veranderingsprocessen en zet de neuzen in dezelfde richting.

Je combineert oog voor details met een analytische blik. Enerzijds werk je zeer nauwkeurig, anderzijds stellen jouw analytische vaardigheden je ook in staat om kritisch te reflecteren over werkprocessen en te zoeken naar efficiëntiewinsten.

Je hebt affiniteit met de zorgsector en met digitalisering

 Je kan vlot met Word en Excel overweg.

Wat bieden we je aan?

Contract onbepaalde duur, voltijds of deeltijds (80%)

Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve (contractueel) voor 3 jaar, mogelijks verlengbaar.  Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat. 

Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit.  Geldelijke anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee, relevante privéanciënniteit is beperkt tot 10 jaar. De functie is ingeschaald op niveau B1-B2-B3. Loon van minimum:

€ +/- 2460,78 bruto per maand o.b.v. 0 jaar anciënniteit

€ +/- 2674, 14 bruto per maand o.b.v. 5 jaar anciënniteit

€ +/- 2816,39 bruto per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je tot en met zondag 24/11/2019  via onze jobsite: www.zorgleuven.be/vacatures

Laadt volgende documenten allemaal op bij je sollicitatie:

1.     Ingevulde thuisopdracht: deze kan je downloaden bij de vacature op onze jobsite, invullen en opladen bij je sollicitatie

2. Uitgebreid Nederlandstalig CV: toon hierbij aan dat je over de gevraagde ervaring beschikt.

3.     Kopie van het vereiste diploma

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: € +/- 2460,78 bruto (o.b.v. 0 jaar anciënniteit)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

A. Vesaliusstraat 10
3000  Leuven