Teamcoördinator dienst mens B4-B5

Wat de job inhoudt Als teamcoördinator van de dienst mens, binnen cluster welzijn, stuur je een team van hulp- en dienstverleners aan. Samen met je team sta je garant voor een correcte en vlotte service met een tevreden klant als resultaat. Je waakt erover dat er een goede vertrouwensrelatie wordt opgebouwd met de klant en deze wordt behouden. Je versterkt je team op vlak van kennis en methodische vaardigheden door ze te coachen, te functioneren en te evalueren.

Je signaleert noden van de burger aan het beleid en denkt mee na over mogelijke oplossingen. Als teamcoördinator heb je een visie op verschillende levensdomeinen, zie je tendensen en kan je hier tijdig en gepast op reageren.

Samen met je team en de andere teamcoördinatoren, doe je de voorbereiding van de dossiers voor het bijzonder comité sociale dienst.

Wie we zoeken

Op woensdag 23 januari 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent toegelaten tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt

 • je bent onderdaan zijn van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire functies)

 • je bent van onberispelijk gedrag

 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten

 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan de stad/OCMW)

 • je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot het B-niveau: een bachelor diploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs op de uiterste inschrijvingsdatum

 • je slaagt voor de selectieproeven

  Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

 • je hebt 1 jaar relevante werkervaring.

Wat mag je verwachten

 • Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt:

 1. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

 2. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

  Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel getest worden, waaronder ten minste één van de kerncompetenties.

  In totaal moet de kandidaat gemiddeld 60 procent van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Bij gunstige evaluatie wordt je een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 •   aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • minimum maandloon: contractueel - voltijds
 •   met 0 jaar anciënniteit: 2 837,72  EUR bruto
 •   met 12 jaar anciënniteit: 3 537,70 EUR bruto  

loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be    

 • Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de publieke en privésector kan voor 12 jaar worden meegenomen.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Schrijf je in tot en met woensdag 23 januari 2019 op www.sint-niklaas.be of bezorg je motivatiebrief, inschrijvingsformulier, + cv met uitgebreide vermelding van je ervaring en een kopie van je diploma aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of aan de algemeen directeur, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst HR, E vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 22.

 

 

De stad en het OCMW vinden je kwaliteiten belangrijker je geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: met 0 jaar anciënniteit: 2 837,72 EUR bruto
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@sint-niklaas.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Stad/OCMW Sint-Niklaas-Welzijnshuis
Abingdonstraat 99
9100  Sint-Niklaas