Teamcoördinator kandidaat-huurders, onthaal en administratie (halftijds – 50%)

Beschrijving en doel van de functie
Als teamcoördinator sta je in voor de goede organisatie van de dienst kandidaat-huurders (Permanentie, inschrijvingen en toewijzen (PIT)), het SVKA onthaal en de administratieve dienst. Je zorgt voor een vlotte administratieve werking en een goede samenwerking met de andere diensten binnen de organisatie.
Je zorgt voor het aansturen van de diverse medewerkers via het principe van ‘situationeel leiderschap’ waarbij elke medewerker een aan hem en zijn taak aangepaste ondersteuning geniet.
Als teamcoördinator zorg je voor actieplannen van de verschillende diensten en hun taken en organiseert overleg.
Je staat samen met het coördinatie team in voor de goeie werking van SVKA en neemt in dat kader een aantal specifieke taken op.

Taken van de functie
Leidinggevende en ondersteunende taken
- Je coacht en stuurt de medewerkers uit de verschillende teams aan. In functie van team en individuele noden biedt je vorming aan.

- Je organiseert de werking en klantvriendelijke dienstverlening van de verschillende teams.

- Je staat in voor de behandeling en opvolging en klachten.

- Je hebt functioneel overleg met de medewerkers en voert functionerings- en evaluatiegesprekken.

- Je organiseert of neemt deel aan de verschillende overlegmomenten.

- Je bezorgt relevante signalen en gegevens (ook in kader van rapportering) aan de directeur, bestuur of (lokale)overheid.

Taken m.b.t. kandidaat huurders (team Permanentie - Inschrijvingen - Toewijs)
- Je bent eindverantwoordelijk voor de operationele organisatie van de dienst en voor de opmaak van een jaarplan.

- Je maakt werk van de digitalisering van de  documentverwerking en –stromen 

- Je optimaliseert het voeren van sociale onderzoeken (m.b.t. de noden van kandidaat huurders) en de uitbreiding van het SVKA-netwerk en samenwerkingsverbanden. 

- Je verzorgt de contacten met de ondersteuningsstructuur (VMSW en Huurpunt) en blijft op de hoogte van de relevante regelgeving. 

- Je kijkt de toewijsdossiers na, zorgt voor de rapportering ervan en verzorgt de uniforme uitvoering en interpretatie van de toewijsprocedures. 

Taken m.b.t. de administratie en het onthaal
- Je organiseert samen met de medewerkers het SVKA-onthaal (fysiek, telefonisch en digitaal) 

- Je bewaakt mee voor een professionele en klantvriendelijke dienstverlening aan het SVKA-onthaal. 

- Je neemt initiatief voor een optimale organisatie van de verschillende administratieve processen. 

- Je verzorgt mee de interne werking en administratie als ondersteuning voor de andere teams.

Algemene taken op organisatieniveau
- In afstemming met het coördinatie team neem je een aantal taken en verantwoordelijkheden op in zaken die betrekking hebben op de hele organisatie.

Functievereisten
- Je hebt minimaal een diploma bachelor, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring

- Ervaring in de woonsector is een pluspunt 

- Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt

Competenties
Organisatiecompetenties
- betrokkenheid
- collegialiteit
- openheid voor diversiteit
- klantgerichtheid
- positief kritische ingesteldheid
Persoonscompetenties
- Besluitvaardigheid
- Initiatief
- Energie
- Samen bindend leiderschap
- Stressbestendigheid
Functie specifieke competenties
- Aanspreken op gedrag
- Beheersing van operaties
- Delegeren
- Luisteren
- Motiveren
- Organisatiesensitiviteit
- Plannen en organiseren

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Volgens barema B1a van PC 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij nico.broeckx@svka.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vzw
Langstraat 102
2140  Borgerhout


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.