Teamcoördinator ONW West-Brabant - Brussel

Functieomschrijving

Als teamcoördinator ben je tewerkgesteld binnen het ondersteuningsnetwerk West-Brabant - Brussel.  Het ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen 4 partners binnen de regio West-Brabant – Brussel: de pedagogische begeleidingsdienst, clb, gewone scholen en buitengewone scholen die aangesloten zijn.  Als coördinator ben je administratief verankerd aan één van de buitengewone scholen[1] die bij ons netwerk aangesloten zijn.  Je begeleidt ondersteuners die werkzaam zijn in de gewone scholen uit ons netwerk over de volledige regio West-Brabant – Brussel. 

Je bent verantwoordelijk voor een aantal ondersteuners binnen ons groot team. Samen met hen tracht je een antwoord te bieden op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en de schoolteams met effect op de klasvloer. We bouwen samen aan een inclusiever onderwijs. De focus van ondersteuningsvragen wordt gelegd op fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

Je bent op de hoogte van de actuele voorwaarden en decretale bepalingen (Omzendbrief NO/2017/02).

Als coördinator vorm je, met je ervaring en expertise, een brug tussen het zorgloket, coördinatieteam, de ondersteuners en de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

Ervaring met de doelgroepen type basisaanbod, 2, 3, 9 of ervaring met taal- en spraakontwikkelingsstoornissen is een pluspunt.

Je bent een sterke coach en mentor naar ondersteuners toe en werkt nauw samen met collega's in het coördinatieteam.

Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd vanuit ons multidisciplinair team, of de pedagogische begeleidingsdienst.

Je weet je te organiseren op administratief vlak en kan gemakkelijke sociale contacten leggen.

Rol en werking

- wekelijkse deelname aan zorgloket

- wekelijkse deelname aan coördinatiecel

- ondersteuners ondersteunen bij het interpreteren en verfijnen van ondersteuningsvragen, in functie van het aanbod

- gaat gefaseerd en flexibel in op vragen die in de loop van het schooljaar binnenkomen, die verheldering vragen

- bevestigt de aard, intensiteit en frequentie van de ondersteuning

- wijst ondersteuner toe aan leerlingen en scholen na voorstel van het mini-team

- volgt ondersteuning op

- voorziet intervisie

- voorziet professionalisering in overleg met pedagogische begeleiding

- structureel overleg met collega-coördinatoren en met algemeen coördinator

- structureel overleg met pedagogische begeleiding

- overleg met CLB

- overleg met andere coördinatoren van andere ONW’s

- deelname aan lerende netwerken

- overleg met en coachen van ondersteuners

- informeren en overleg met gewoon en buitengewoon onderwijs

- formele communicatie met de verschillende partners

- opstellen van planningsdocumenten en hun leidraden

- aanvangsbegeleiding van nieuwe ondersteuners

Principes

- schoolnabij ondersteunen

- verbindende samenwerking

- olievlekprincipe

Profiel

Kunnen werken in teamverband, administratief sterk, flexibel

Kennis van M-decreet, onderwijsvernieuwingen

Je bent zeer communicatief ingesteld en beschikt over coachende en leidinggevende vaardigheden.

Je bent in staat zeer zelfstandig te werken en bent in het bezit van een eigen wagen.

Andere diploma's zoals logopedisten, orthopedagogen, psychologen, neurolinguïsten, ... komen in aanmerking onder een andere weddeschaal namelijk onder 'andere' bekwaamheidsbewijzen, weddeschaal 121.

Voor meer info:

http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/database/BuBAO_diplomalijst.asp?mvakcode=26

Jobgerelateerde competenties

●     De aangeboden ondersteuning controleren

●     De pedagogische activiteiten van de ondersteuners begeleiden

●     De activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren

●     De loopbaan van het personeel opvolgen (beoordeling, overplaatsing, promotie, ...)

●     Behoeften aan competentieontwikkeling en een opleidingsplan mee bepalen

●     De toepassing van pedagogische en educatieve oriëntering superviseren

●     Activiteitsgegevens analyseren (stabiliteit van de functies, slaagcijfers, demografie, ...) en een evolutietraject vastleggen

●     De nood aan personeel identificeren en personeel aanwerven

●     Lesgevers, personeel, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van het ondersteuningsnetwerk

●     De kwaliteit van de ondersteuning bewaken

Persoonsgebonden competenties

●     Contactvaardig zijn

●     Regels en afspraken nakomen

●     Zin voor nauwkeurigheid hebben

●     Resultaatgerichtheid

●     Samenwerken als hecht team

●     Creatief denken (Inventiviteit)

●     Leervermogen hebben

●     Omgaan met stress

●     Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

●     Zelfstandig werken

●     Klantgerichtheid

●     Plannen (= ordenen)

Vereiste studies

●     Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs

●     Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs

●     Prof. bach. Onderwijs: Secundair onderwijs

of gelijkwaardig door ervaring.

Talenkennis

●     Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Rijbewijs

B

Contract

●     Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

●     Contract van bepaalde duur - van 01 september 2018 tot 30 juni 2019

●     Voltijds

Plaats tewerkstelling

Brussel (KOCB, Landsroemlaan 126 1083
Ganshoren)

Aanbod

Een voltijdse job binnen een multidisciplinair kader.

Je krijgt interne ondersteuning vanuit de coördinatiecel.

De gereden kilometers worden vergoed.

 


[1] Buitengewone scholen binnen ons netwerk: buso Cardijnschool Anderlecht, buso Koninklijk Instituut Woluwe, buso Sint-Franciscus Roosdaal, buso Maria Assumta Opwijk, buso Don Bosco Halle, bubao Spes Anderlecht, bubao Koninklijk Instituut Woluwe, bubao Sint-Franciscus Roosdaal, bulo Sint-Franciscus Lennik, bulo Don Bosco Halle, bulo Sint-Victor Alsemberg, bulo Sint-Jozefschool Sint-Jans-Molenbeek. 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij onw.westbrabantbrussel@gmail.com
    met referentie Teamcoördinator ONW WBB
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
ONW WBB
Landsroemlaan 126
1083  Ganshoren