Teamleider Hulpverlening Leuven

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in de regio Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. Het CAW wil in de eerste plaats een gastvrij aanspreekpunt zijn waar alle inwoners van de regio terecht kunnen met hun vragen en problemen: mensen op zoek naar informatie, advies, steun, begeleiding, tijdelijke huisvesting,… Wij helpen bij het ontrafelen van het probleem en gaan samen op zoek naar een gepaste oplossing. Voor meer info: www.cawoostbrabant.be

Functieomschrijving

 • In regio Leuven worden de teams van hulpverleners aangestuurd door een groep van  teamleiders onder leiding van de regiocoördinator Leuven. Samen met je collega-teamleiders organiseer, faciliteer en coördineer je de dagelijkse werking van deze teams en zorg je voor de opvolging van personeel en vrijwilligers.

 • Je vertaalt en implementeert samen met de teamleden de visie en missie van ons CAW naar de concrete hulpverlening. Je zorgt er hierbij voor dat de vooropgestelde kwaliteitscriteria bewaakt worden.

 • Je coacht en ondersteunt medewerkers in het uitvoeren van hun opdracht, op teamniveau en in verbinding met de ganse organisatie, en dit volgens de principes van het ‘Huis van Werkvermogen’.

 • Je geeft mee uitvoering aan het personeelsbeheer- en beleid : aanwerving medewerkers, functioneringsgesprekken,… .

 • Vanuit het werkveld en jouw voeling met de leefwereld van cliënten signaleer en agendeer je inhoudelijke thema’s en brengt deze in bespreking met je team en de organisatie.

 • Je neemt deel aan het overleg van teamleiders en ad hoc kan je worden uitgenodigd op het directieteam.

 • In afstemming met de regiocoördinator vertegenwoordig je het CAW tav partners in hulpverlening

 • Je bent standby via GSM voor personeel en vrijwilligers in afstemming met je collega’s

Profiel

 • Je hebt min. een bachelordiploma Humane wetenschappen

 • Je hebt relevante leidinggevende ervaring en hanteert een coachende leiderschapsstijl met oog voor de talenten van je medewerkers

 • Je hebt affiniteit met het eerstelijnswelzijnwerk en volgt de ontwikkelingen binnen de eerstelijnswelzijns- en gezondheidssector.

 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken.

 • Je kan flexibel inspelen op noden van je team en op veranderende ontwikkelingen op het terrein

 • Je vindt je weg in een veelheid aan dagelijkse opdrachten en wisselende vragen ; je werkt daarbij nauwkeurig, resultaatsgericht, planmatig en systematisch.

 • Je voert een open communicatie en werkt kritisch-constructief en participatief samen met collega’s in verschillende functies binnen en buiten de organisatie.

 • Als teamleider maak je op organisatieniveau deel uit van het leidinggevend kader en geef je van daaruit mee vorm aan de visie en beleidslijnen van de organisatie ; je vervult in deze een brugfunctie tussen onze cliënten, jouw team, de organisatie en de externe context.

 • Je handelt vanuit gelijkwaardigheid en steeds loyaal aan de organisatie, zijn medewerkers en cliënten

Wijbieden

 • Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in een enthousiast en ervaren team binnen een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen

 • Contract van onbepaalde duur, voltijds of 80 % tewerkstelling

 • Onmiddellijke indiensttreding

 • Verloning barema B1A, volgens paritair comité 319.01

Interesse?

Heb je interesse en herken jij je in dit profiel, solliciteer dan door ten laatste op 20 januari per mail je motivatiebrief en CV te bezorgen aan Griet D’heer, Stafmedewerker Personeelsbeheer, via personeelsdienst@cawoostbrabant.be met vermelding ‘Teamleider Leuven’ in het onderwerp van je mail.

Details Meer informatie Werkgever
CAW Oost-Brabant
Redingenstraat 6
3000  Leuven