Teamverantwoordelijke Justitieel Welzijnswerk (m/v)

Wie zijn wij ?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons
hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Turnhout.
Je specifieke opdracht is het aansturen en opvolgen van de subteams Organisatieondersteuning-vrijwilligerscoördinatie binnen het justitieel welzijnswerk Turnhout en de Alternatief Gerechtelijke
Maatregelen.
Als teamverantwoordelijke heb je een brede kijk op de werking van het CAW en draag je mee zorg voor het geheel. Je opdracht kan qua inhoud evolueren en veranderen.
De focus bij de aanwerving ligt daarom ook meer op de kwaliteiten als leidinggevende dan op het bezitten van specifieke kennis.


Functieomschrijving
Je hebt volgende taken:
– De interne coördinatie van het dagelijks werk van beide subteams.
– De actieve opvolging en implementatie van het CAW beleid en beleidsontwikkelingen in het AWW.
– Implementatie en opvolging van de organisatieontwikkeling teneinde actief bij te dragen tot een efficiënte
werking.
– Meewerken aan procesontwikkeling zoals nieuwe methodieken, doelgroepenbeleid, signaleren van noden.
– Coaching en leiding geven over het team.
– Het team vertegenwoordigen binnen het eigen CAW maar ook ten aanzien van alle partners van de hulp- en dienstverlening.
– Samenwerking en afstemming met de andere teamverantwoordelijke van het CAW.
– Meewerken aan en opvolgen van het personeelsbeleid: aanwervingen, opvolgen, evalueren en ondersteunen, coachten van medewerkers.
– Opvolgen van de financiële organisatie
– Administratieve taken


Wat verwachten wij?
Bachelor in de humane wetenschappen met minimum 5 jaar ervaring in een relevante sector.
Ervaring in het leidinggeven strekt tot aanbeveling
Een coachende ondersteunde leiderschapsstijl zit je als gegoten, maar je kan je leiderschapsstijl ook aanpassen aan de situatie en context van het team
Het installeren van een cultuur van vertrouwen, waarop je vertrouwt op de deskundigheid van medewerkers
Transparant kunnen communiceren
Goed kunnen functioneren in een context die voortdurend aanpassing vraagt
Stressbestendig zijn
Sterk in het maken van analyses rond conflicten en dynamieken tussen diensten en personen
Zich vlot kunnen verplaatsen naar de vier gevangenissen en binnen onze werkingsregio
Bereid zijn tot avondwerk


Wij bieden
We bieden een contract onbepaalde duur aan van 100 %
Barema B1a PC 319.01 bruto loon met 2 jaar anciënniteit aan 100% is 2894,30 euro.
Tewerkstellingsplaats is de Welzijnscampus Dr Constant Janssen te Turnhout
Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
datum in dienst: zo spoedig mogelijk
Ben je geïnteresseerd?
U kunt solliciteren via http://vacatures.cawdekempen.be en dit voor 27 april 2019. De sollicitatiegesprekken gaan door begin mei en dit in ons gebouw te Herentals.
Deze vacature wordt intern en extern open geschreven.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Wim Duerloo, directeur onthaal, tel : 0476 89 04 16 of e-mail :
wim.duerloo@cawdekempen.be
Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar : www.cawdekempen.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Hofkwartier 23
2200  Herentals