Teamverantwoordelijke Onthaal en cursistadministratie

Wie zijn we?

Niet iedereen kan een krant lezen, internetbankieren of een belastingbrief invullen. In Vlaanderen heeft 1 op 7 volwassenen veel moeite met lezen, schrijven, rekenen of met een computer werken: ze zijn laaggeletterd.
Open School Antwerpen is één van de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. Laaggeletterde volwassenen kunnen bij ons terecht voor cursussen taal, rekenen, computer en algemene vorming. Zo versterken ze hun basisvaardigheden, stap voor stap, in hun eigen tempo.
Elk jaar volgen ongeveer 7000 cursisten afkomstig uit meer dan 100 verschillende landen les in Antwerpen (stad en omgeving). Cursisten van 18 jaar tot 80 jaar, met een verschillende achtergrond en diverse moedertalen komen samen naar school. Met 19 educatieve teams met elk een teamleider, 6 ondersteunende teams, enkele projectverantwoordelijken en 6 directieleden vormen we een hechte, professionele organisatie die zich graag inzet voor deze laaggeletterde doelgroep.

Wat doe je?

Als teamverantwoordelijke ondersteun je het team Onthaal en cursistadministratie en geef je mee vorm aan het centrumbeleid.
Je bent verantwoordelijk voor een vlotte onthaalwerking en zorgt voor een correcte en efficiënte cursistadministratie. Je coördineert en organiseert de dagelijkse werking met zorg voor je 12 teamleden.
Je motiveert je teamleden, stimuleert hen in hun competentieontwikkeling en evalueert hen.
Je maakt deel uit van het beleidsteam. Je werkt mee aan de langetermijnvisie van het centrum en maakt actieplannen concreet. Je bent de link tussen je teamleden en het beleid en zorgt voor een goede communicatie en informatiedoorstroom. Daarnaast draag je de belangen van de organisatie, de doelgroep en de cursisten uit en vertegenwoordig je het Centrum op een professionele manier.

Wie ben je?

Je haalt energie uit het ondersteunen van medewerkers.
Je houdt ervan om samen visie te ontwikkelen en er draagvlak voor te creëren.
Je hebt een kritische blik en bent constructief ingesteld.
Je hebt kennis en inzicht in administratieve processen.
Je bent flexibel en staat open voor vernieuwing.
Je gaat uit van gelijkwaardigheid en gaat verdraagzaam om met verschillen bij mensen.
Je hebt interesse in de laaggeletterde doelgroep.

Wat kan je?

Je kan competentiegericht coachen en hebt oog voor talent.
Je kan noden op de werkvloer detecteren, oplossingsgericht aanpakken, en vertalen naar het beleid.
Je kan goede afspraken maken en bewaken om de noden van medewerkers en het centrum op elkaar af te stemmen.
Je kan verbindend communiceren met teamleden, directie, cursisten, externe partners…
Je kan strategisch denken.
Je kan groepsoverleg organiseren en begeleiden.
Je kan plannen, organiseren, en coördineren.

Wat zoeken we?

Een collega met minimum een bachelor diploma.
Een collega die bereid is zich te verplaatsen tussen verschillende lesplaatsen.
Een collega die bereid is om avondwerk te doen.

Wat mag je verwachten?

Je werkt in een 38-uren week.
Je wordt bij de start van je opdracht ondersteund door je leidinggevende en door je collega’s.
Je krijgt een contract voor 1 jaar met kans op verlenging.
Je krijgt een salaris opgesplitst over 2 onderwijsbarema’s, 501 en 346. Je kan de bruto-bedragen terugvinden via de volgende link: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=25.
Een tussenkomst woon-werkverkeer met de auto, of een volledige terugbetaling van het openbaar vervoer, of een fietsvergoeding.
Een ruime vakantieregeling van 35 dagen per jaar + 12 dagen arbeidsduurvermindering.

Ben je overtuigd?

Stuur je motivatiebrief en CV met als onderwerp ‘vacature teamverantwoordelijke onthaal en cursistadministratie’ per mail naar vacature@cbe-antw.be uiterlijk op maandag 27 mei 2019.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 7 juni 2019.
Kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde worden uitgenodigd voor een assessment.

Kwaliteiten van mensen zijn voor ons doorslaggevend, ongeacht gender, achtergrond of handicap.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: e krijgt een salaris opgesplitst over 2 onderwijsbarema’s, 501 en 346.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacature@cbe-antw.be
    met referentie Teamverantwoordelijke Onthaal en cursistadministratie
  • Indiensttreding:
Werkgever

Turnhoutsebaan 186
2140  Borgerhout