Teamverantwoordelijke sociale dienst personeel

Wat de job inhoudt

Stad en OCMW Sint-Niklaas beschikken over een eigen sociale dienst personeel die instaat voor de organisatie van allerhande activiteiten voor personeelsleden zoals de personeelsreis, sinterklaasfeest, pensioen- en anciënniteitsvieringen, …
De sociale dienst personeel staat ook in voor de toekenning van een aantal premies en voordelen voor personeelsleden.
Als teamverantwoordelijke sociale dienst personeel plan je, organiseer je en coördineer je deze activiteiten.
Daarnaast ben je als verantwoordelijke sociale dienst personeel het aanspreekpunt voor personeelsleden in het kader van een persoonlijke problematiek. Daarbij leg je ook de link met het functioneren van de medewerker en werk je hiervoor samen met de deskundigen loopbaanbegeleiding binnen de dienst HR.

Wie we zoeken

Op dinsdag 7 mei 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

-  Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractueel)
-   je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire)
-  je bent van onberispelijk gedrag
-  je geniet de burgerlijke en politieke rechten
-  je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)
-  je bent in het bezit van een bachelor diploma of 
   gelijkwaardig
-  je slaagt voor de selectieproeven

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacatures@sint-niklaas.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Stadhuis
Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas