teamverantwoordelijke toezicht

Wat de job inhoudt

Als teamverantwoordelijke toezicht binnen de afdeling "vergunnen en toezicht" geef je dagelijks leiding aan een team van parkeertoezichters en  gemeenschapstoezichters en stuur je de administratieve front-office-werking. Verder monitor je de processen binnen het team en de kwaliteit van de dienstverlening. 

Wie we zoeken

Op dinsdag 22 januari 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

-        Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractueel)

-        je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire)

-        je bent van onberispelijk gedrag

-        je geniet de burgerlijke en politieke rechten

-        je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

-        je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig

-        je slaagt voor de selectieproeven

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

 1.        een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2.       praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

-        aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     

-        aangepaste vorming en een functionele loopbaan

-        boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

-        interessante verlofregeling

-        minimum maandloon:

 •    met 0 jaar anciënniteit: 2.486,38 EUR bruto
 •    met 12 jaar anciënniteit: 2.887,51 EUR bruto.

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen.

Er wordt een wervingsreserve ( voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 22 januari 2019 op www.sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 26. 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@sint-niklaas.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas