Teamverantwoordelijke toezicht

Functieomschrijving

Als teamverantwoordelijke toezicht binnen de afdeling "vergunnen en toezicht" geef je dagelijks leiding aan een team van parkeertoezichters en  gemeenschapstoezichters en stuur je de administratieve front-office-werking. Verder monitor je de processen binnen het team en de kwaliteit van de dienstverlening.

Profiel

Op woensdag 22 mei 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of  leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • Je bent van onberispelijk gedrag
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie
 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig
 • Je slaagt voor de selectieproeven

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.
Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je een contract van onbepaalde duur aangeboden, mits gunstige evaluatie (behalve in geval van vervangingscontract). 

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • minimum maandloon:
 • met 0 jaar anciënniteit: 2.486,38 EUR bruto
 • met 12 jaar anciënniteit: 2.887,51 EUR bruto.

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen.

Hoe solliciteren?

Schrijf je in tot en met woensdag 22 mei 2019 op https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-en-ocmw/vacatures/teamverantwoordelijke-toezicht-voltijds-contractueel-b1-b2-b3-0 of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt:

 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 • praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50% van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60% van de punten behalen.

Nog vragen?

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 25. 

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@sint-niklaas.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas