Teamverantwoordelijke vrijwilligerswerking (m/v/x) voltijds contract van onbepaalde duur

 Broederlijk Delen is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met 130 partnerorganisaties in 13 landen in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling.

Het team 'vrijwilligerswerking' maakt samen met het team 'onderwijs en jongeren', én het team 'fondsenwerving' deel uit van de Dienst Noord. Deze dienst staat in voor de uitbouw van de solidariteitsbeweging in Vlaanderen.

Taakomschrijving

 • Je stuurt een ploeg aan van een 5-tal educatieve medewerkers (die elk in een andere provincie werken). Tot jouw team behoort eveneens de nationale stafmedewerker met hoofdopdracht "vernieuwing en verbreding van de beweging".
 • Je werkt mee aan de uitbouw van Broederlijk Delen als vrijwilligersbeweging. Dit betekent:
  • Uitwerken van modellen om Broederlijk Delen steviger lokaal in te bedden. 
  • Een beleid ontwikkelen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en te behouden.
  • Strategische beslissingen rond vrijwilligerswerking omzetten in een concreet actieplan. 
  • Het enthousiasmeren en coachen van vrijwilligers(groepen) voor eigentijdse vormen van fondsenwerving. 
  • Een evenwichtig beleid ontwikkelen dat rekening houdt met de verwachtingen van diverse generaties vrijwilligers.
 • Je coacht en vormt vrijwilligers én professionele medewerkers bij de verdere uitbouw van het vrijwillig draagvlak.
 • Je wordt betrokken bij de algemene beleidsontwikkeling van campagne en educatie. Je werkt campagne- en educatieve modellen uit voor diverse doelgroepen, waaronder ook parochieverbonden groepen.
 • Je coördineert en faciliteert uitwisselingsinitiatieven zoals 'inleefreizen', 'ontvangen van gasten uit partnerlanden van Broederlijk Delen'...
 • Je vindt het een uitdaging om de christelijke inspiratie van Broederlijk Delen op een hedendaagse manier een invulling te geven. Je neemt hierin de lead voor de organisatie. Zo werk je bv. samen met een groep vrijwilligers, specifieke campagnematerialen uit rond zingeving & liturgie.
 • Je vertegenwoordigt Broederlijk Delen in het kader van de hoofdopdracht (o.m. bij ons internationaal netwerk 'Cidse').

Profiel

 • Je hebt inzicht in de Noord-Zuidproblematiek en identificeert je met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen.
 • Broederlijk Delen heeft haar wortels in de christelijke traditie. We verwachten dat je je hierin kan herkennen en deze visie mee kunt uitdragen. Je kan ook in een kerkelijke context functioneren.
 • Je hebt minstens enkele jaren professionele ervaring of ervaring in het vrijwilligerskader van een sociaal-culturele organisatie of binnen een jeugdorganisatie.
 • Je hebt kennis van sociale netwerken in de samenleving.
 • Je hebt sterke coachende vaardigheden en je kunt mensen individueel, maar ook groepen en processen aansturen.
 • Je kan vrijwilligers enthousiasmeren.
 • Je hebt genoeg organisatorisch talent om samen met vrijwilligers en collega's "events" (een supportersreis naar het Zuiden, een meerdaags kamp voor families...) op te zetten.
 • Je hebt een master in menswetenschappen of je bouwde een gelijkwaardige ervaring op.
 • Je hebt visie op educatie- en vrijwilligerswerk en kan beleid ontwikkelen.
 • Je kan zowel in team werken, als het eigen werk op een efficiënte en zelfstandige manier organiseren.
 • Je beschikt over redactionele kwaliteiten.
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (mits compensatie) .
 • Je kan zonder problemen overweg met MS Windows (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. (Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs)).
 • Startdatum overeen te komen (zo snel als mogelijk)
 • Een boeiende en internationale werkomgeving
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de sociaal-culturele sector (PC 329.01)
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk, in de vorm van extra vakantie
 • Plaats van tewerkstelling is Huidevettersstraat 165, op wandelafstand van station Brussel Zuid.

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen ten laatste op 25 april 2019 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs@broederlijkdelen.be.
Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Lieve Herijgers op het nummer 0479/90.93.81.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een praktische proef en interviews. De eindkandida(a)t(e) wordt gevraagd deel te nemen aan psychotechnische testen.

www.broederlijkdelen.be

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Huidevettersstraat 165
1000  Brussel