Teamverantwoordelijke woonbegeleiding Noorderkempen (m/v)

Wie zijn wij ?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons
hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.
Je bent verantwoordelijk voor het team ‘Woonbegeleiding Noorderkempen’. Dit team heeft een divers aanbod in de bestrijding van dak- en thuisloosheid: residentiële opvang en nazorg van volwassen mannen én vrouwen met of zonder kinderen, ambulante woonbegeleiding in het ondersteunen van woonattitudes én
preventieve ambulante woonbegeleiding ter voorkoming van een dreigende uithuiszetting.


Je houding als CAW-medewerker
Een dynamische, creatieve en initiatiefrijke persoonlijkheid die zelfstandig kan werken
Een geëngageerde teamspeler
Verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen
Constructief opstellen t.o.v. de werking
Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: bereidheid tot reflectie en zelfkritiek
Kunnen samenwerken met vrijwilligers en externe partners i.f.v. cliënten ondersteuning

Attitudes en rollen als teamverantwoordelijke voor het team ‘woonbegeleiding Noorderkempen’
Je beschikt over een coachende/ondersteunende leiderschapsstijl en past deze situationeel toe in het belang van de medewerker en de organisatie (het team).
Je hebt vertrouwen in de deskundigheid van de medewerkers
Je delegeert taken
Je bent een brugfiguur tussen medewerkers en directie
Je beschikt over de nodige vaardigheden om met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun (gezins-)context om te gaan zowel procesmatig als directief.
Thema's zoals diversiteit, vrijwilligerswerk, dak- en thuislozen problematieken ,.... geven je energie en versterken je betrokkenheid.
Je bent besluitvaardig met een praktische instelling: de situatie uitklaren, prioriteiten stellen en beslissingen nemen samen met de directie
Je handelt alert.
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden:
Je kan eenvoudige en concrete vragen stellen.
Je kan non-verbale signalen hanteren.
Je hebt een directe, rustige, duidelijke en uitnodigende spreekstijl.
Je bent schriftelijk en mondeling taalvaardig
Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en een planmatige aanpak

Taken
De opdracht van de teamverantwoordelijken is samengesteld uit verschillende inhoudelijke domeinen. Je besteedt aandacht aan:
Wonen en mobiliteit,
Werk, Opleiding,Vrije tijd en Zingeving;
Relaties (partner, opvoeden) en Systemen (familie en context);
Financiële en sociale zaken,
Gezondheid (fysisch en psychisch)
Forensisch kader (dader-slachtofferschap). wonen, armoede en sociale uitsluiting.
De interne coördinatie van het dagelijks werk.
De actieve opvolging en implementatie van het CAW-beleid en beleidsontwikkelingen in het AWW.
Meewerken aan procesontwikkeling zoals nieuwe methodieken, doelgroepenbeleid, signaleren van noden.
Coaching en leidinggeven over 15 medewerkers van het team. Zelf de nodige ondersteuning bieden of ze mee organiseren.
Meewerken aan en opvolgen van het personeelsbeleid: aanwervingen, opvolgen, evalueren en ondersteunen/coachen van medewerkers.
Het team vertegenwoordigen binnen het eigen CAW maar ook ten aanzien van alle partners van de hulp- en dienstverlening.
De interne en externe communicatie onderhouden/uitbouwen
Samenwerking en afstemming met de andere teamverantwoordelijken van het CAW.
Opvolgen van de financiële organisatie
Administratieve taken

Wat verwachten wij ?
Bachelor in de humane wetenschappen met minimum 2 jaar ervaring in een relevante sector.
Ervaring in het leiding geven strekt tot aanbeveling.
Transparant kunnen communiceren.
Goed kunnen functioneren in een context die voortdurend aanpassing vraagt.
Stressbestendig
Sterk in het maken van analyses rond conflicten en dynamiek tussen diensten en personen.
Beschikken over een wagen.
Flexibele bereikbaarheid.

Talenkennis
Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.
Kennis van andere talen is een pluspunt.

Wij bieden
We bieden een contract onbepaalde duur van minstens 80 % tot 100%.
Barema B1a PC 319.01, brutoloon met 2 jaar anciënniteit aan 100% is: 2894,30 euro
Datum in dienst: 1 augustus 2019
Standplaats: Turnhout

Ben je geïnteresseerd?
Surf naar: vacatures.cawdekempen.be en kies voor de vacature 'teamverantwoordelijke woonbegeleiding
Noorderkempen’.Vul het formulier in voor 30/05/2019.
Voor meer informatie kan je terecht bij:
Jos Bortels, directeur begeleiding, 0478 23 95 73 of e-mail: jos.bortels@cawdekempen.be. De kandidaten worden telefonisch gecontacteerd i.v.m. de afspraak voor een gesprek op donderdag 6 juni in de nm.
Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.caw.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Hofkwartier 23
2200  Herentals