Technisch beheerder SV

 

Werkaanbieding

 

Het gemeentebestuur van Anderlecht werft aan (M/V/X)

 

 

 

 

Functiebenaming :

Technisch beheerder SV

voor de analyse van technische dossiers SV en EPB

Niveau :

A

Dienst :

Stedenbouwkundige Vergunningen

Departement :

Stadsontwikkeling

Hoofddoelstelling van de functie :

 

Op een proactieve wijze bijdragen aan de verbetering van de leefkwaliteit in de stad en de goede ruimtelijke ordening van de gemeente nastreven, dit op het vlak van de stedenbouw, het milieu, de architectuur en het patrimonium. De activiteiten van het Departement vloeien voornamelijk voort uit de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot deze onderwerpen. Meerdere diensten verdelen deze competenties :

 • de dienst Stedenbouw

 • de dienst Controle

 • de dienst Milieu

 • de dienst Stedelijke Ontwikkeling

 • het gemeenschappelijke loket voor al deze diensten.

 

Hoofdtaken :

 

 

De dienst stedenbouwkundige vergunningen is onderverdeeld in twee delen. Vooreerst is er de technische cel die zich focust op de analyse van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en aanvragen tot certificaat van stedenbouwkundige erkenning net als de verkavelingsaanvragen (gemeentelijk en regionaal) en de energieprestatie van gebouwen (EPB); de procedure te bepalen, contact op te nemen met de aanvrager en de architect, de stedenbouwkundige vergunning op te stellen voor de aflevering door het college.

Ten tweede is er de administratieve cel die de technische cel adminstratief ondersteunt, met name, in de redactie van de briefwisseling, de codering en de verificatie van de volledigheid van de dossiers,...

 

Als dossierbeheerder bent u bevoegt voor onderstaande taken.

 

Technische en administratieve missie :

 

 • Inlichtingen betreffende de stedenbouw verstrekken aan de bevolking;

 • Ontvangen van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning;

 • Op een autonome manier het (technische en administratieve) beheer van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning verzekeren;

 • Redactie van de stedenbouwkundige vergunningen voor het college;

 • De dossiers opvolgen die door de overlegcommissie worden behandeld;

 • De interne en externe dossiers voorgesteld tijdens de coördinatie-vergaderingen opvolgen;

 • Op een autonome manier de opgelegde taken van de hiërarchische verantwoordelijke opvolgen;

 • Opvolgen van de evolutie van de wetten, besluiten en reglementen met betrekking tot de dienst en implementeren van de wijzigingen;

 • Regelmatig de permanenties van maandag tot 20u 's avonds verzekeren;

 

Functieprofiel

 

Algemene en technische vaardigheden :

 

 

 

 • Technische en juridische kennis inzake materies behandeld door de dienst stedenbouw van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Stedenbouw en energieprestatie van gebouwen);

 • Kennis of interesse voor de werking van een administratie;

 • Redactionele vaardigheid in beide landstalen;

 • Goede computerkennis van de gebruikte computerprogramma's (Acces, Word,...);

 • Vermogen om zich uit te drukken in het Frans / Nederlands (schriftelijk en mondeling)

Relationele vaardigheden :

 

 

 

 

 • Goede communicatieve vaardigheden;

 • Teamgeest, kritisch en constructief;

 • Innovatief en ondernemend, flexibel en nauwgezet;

 • Autonoom en georganisseerd;

 • Empatisch en assertief;

 • Organisatorische en planologische capaciteiten;

 • Respect tonend voor de hiërarchie en de collega's;

 • Stressbestendig;

 • Discreet en confidentieel;

 

 

Toelatingsvoorwaarden

 

 

Vereiste diploma's :

 

Universiteitsdiploma van het lange type (Master) in de architectuur, stedenbouw of ieder ander gelijkwaardig diploma met 3 jaar ervaring in een identieke functie

 

Taalkennis :

Tweetalig : Nederlands - Frans

Het bezit van het taalcertificaat Selor is een troef

Statuut :

(ACS / Rosetta, ...)

/

Vergunning :

/

Andere :

 • Het attest van deelname aan de module van EPB-raadgever (BIM - Brussel) is een troef

 • De kennis van de gemeentewerking is een troef.

 • De kennis van het computerprogramma NOVA is een troef.

 

 

Aanbod

 

Contract van onbepaalde duur

Barema voor functie in de openbare sector voor niveau A met tweetaligheidspremie (voor de houders van het Selor-taalbrevet)

Glijdend uurrooster 37,5u/week

Ruime mogelijkheden tot het volgen van vormingen

Collectieve hospitalisatieverzekering

100% tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (cf. reglement)

Mogelijkheden tot fiets- of voetgangersvergoedingen

 

Zin om te evolueren in een dynamische dienst in een gemeente in volle ontwikkeling?

 

U bezit een technisch en nauwgezet profiel, u houdt ervan te werken in teamverband en bezit een echte interesse voor de openbare dienstverlening te verzekeren betreffende de stedenbouw en/of de stadsontwikkeling?

 

Aarzel dan niet langer om te solliciteren!

 

Procedure : gelieve uw CV, motivatiebrief en een kopie van uw diploma te sturen naar volgend E-mailadres stedenbouw@anderlecht.brussels (Enkel vervolledigde kandidaturen zullen worden behandeld).

 

Voor 20/01/2020 Te vermelde referentie: Technisch beheerder SV

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij stedenbouw@anderlecht.brussels
  met referentie Technisch beheerder SV
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1
1070  Anderlecht