Technisch medewerker begraafplaatsen D1-D2-D3

Data selectie

 • Deel 1 bestaat uit een schriftelijke proef en praktische proef die zal doorgaan op woensdag 13 maart 2019 of donderdag 14 maart 2019 als reserve dag tijdens de kantooruren.
 • Het 2de en laatste deel is het gestructureerd interview, dit gaat door op woensdag 20 maart 2019 of donderdag 21 maart 2019 als reserve dag tijdens de kantooruren.

Reservedagen worden enkel gebruikt wanneer de eerste dagen vol gepland zijn.

 

Wat de job inhoudt

De dienst begraafplaatsen is op zoek naar een nieuwe collega! Als technisch medewerker begraafplaatsen zorg je ervoor dat mensen op een respectvolle manier en in een verzorgde omgeving afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Je begeleidt de lijkstoet en begraaft stoffelijke resten volgens de werkplanning en veiligheidsvoorschriften. Je staat samen met je collega's in voor het onderhoud en het beheer van de begraafplaatsen van Sint-Niklaas. Ben je vriendelijk, sereen, zelfstandig en bereid om op zaterdag te werken? Dan ben jij de collega die we zoeken!

 

Wie we zoeken

Op dinsdag 19 februari 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractueel)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je slaagt voor de selectieproeven

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waar je bij indiensttreding moet aan voldoen:

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt

 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

 

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 6 maanden). De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie. 
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.

minimum maandloon:

 • met 0 jaar anciënniteit: 1.891,81 EUR bruto
 • met 12 jaar anciënniteit: 2.183,42: EUR bruto
 • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be.

Er wordt een wervingsreserve ( voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 19 februari 2019 op www.sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je rijbewijs + cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 25.

Inschrijven kan ook via :www.sint-niklaas.be

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: 1891,81€
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@sint-niklaas.be
  met referentie https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-en-ocmw/vacatures/technisch-medewerker-begraafplaatsen-voltijds-statutair-d1-d2-d3
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Stad Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas