Technisch medewerker bij Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen (SVKA)

De technisch medewerker bewaakt mee de kwaliteit van het SVKA patrimonium op basis van de normen van de Vlaamse Wooncode, het SVK-subsidiebesluit en het SVK woningkwaliteitscharter.

De technisch medewerker bespreekt met huurders, eigenaars, collega’s en partners de noodzakelijke acties om het ingehuurde pand op technisch vlak in orde te houden of brengen. De medewerker analyseert de gemelde technische problemen en adviseert over oplossingen. Daarnaast voert de medewerker bij vertrekkende huurders de uittredende plaatsbeschrijving uit en maakt de schadebepaling op.

De technisch medewerker staat mee in voor het organiseren van het verplichte onderhoud van gastoestellen en mazoutketels.

De medewerker is binnen de dienst mee verantwoordelijk voor de voortdurende  inventarisatie en screening mbt de kwaliteit het SVKA patrimonium.

De medewerker is communicatief sterk zodat de communicatie op een beleefde assertieve manier tot een (goed) resultaat leidt. Daarnaast registreert hij zorgvuldig en garandeert een systematische opvolging van technische problemen.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: volgens barema van PC 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij Nico.Broeckx@svka.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Shelter
Langstraat 102
2140  Borgerhout