Technisch medewerker team sportcentra

Wat de job inhoudt

In de sportcentra van Sint-Niklaas vinden heel het jaar door vele sporters, clubs en scholen kwaliteitsvolle omstandigheden voor hun lessen, trainingen, competities en evenementen.

Als jij deel wenst uit te maken van ons team van toezichters-onderhoudsmannen/-vrouwen, polyvalent technisch bent aangelegd, graag ten dienste staat van sportieve mensen, geen probleem hebt met de toepassing van regels, maar ook niet met het werken in ploegsysteem en op verschillende locaties, dan ben jij misschien onze volgende medewerker/-ster voor de sportcentra.

Wie we zoeken

Op dinsdag 29 januari 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

-        Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractueel)

-        je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire)

-        je bent van onberispelijk gedrag

-        je geniet de burgerlijke en politieke rechten

-        je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

-        je slaagt voor de selectieproeven

Bijkomende aanwervingvoorwaarde waaraan je moet voldoen:

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B bij indiensttreding.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

  1.        een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
  2.       praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband of in een vervangingscontract.

Je krijgt een contract voor 6 maanden. Na deze 6 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

- aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     

- aangepaste vorming en een functionele loopbaan

- boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

- interessante verlofregeling

- Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
met 0 jaar anciënniteit: 1.891,81 EUR bruto
met 12 jaar anciënniteit: 2.183,42 EUR bruto
loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be.

Er wordt een wervingsreserve ( voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Interesse?
Schrijf je in tot en met dinsdag 29 januari 2019 op www.sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een cv, motivatiebrief en kopie rijbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 26. 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacatures@sint-niklaas.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas