tewerkstellingsconsulent ESF-project Brussel (19u)

Vzw AIF+ (Actieve Interculturele Federatie +)

Vzw AIF+ is een multiculturele koepelvereniging erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Onze Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen zijn gelegen in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Vzw AIF+ wil aan alle personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond de mogelijkheid bieden tot ontplooiing, emancipatie en participatie in Vlaanderen. Het verenigingsleven is daartoe een goede motor.

Vzw AIF+ biedt onder meer opleiding voor bestuursleden van lidverenigingen (kadervorming), begeleiding en ondersteuning van de lidverenigingen en hun besturen, educatieve en culturele activiteiten, projecten (rond tewerkstelling, onderwijs, armoede, etc.), documentatie, hulp- en leermiddelen (infotheek, uitlenen van materialen, brochures), het tijdschrift La Voce en de digitale nieuwsbrief met allerhande verenigingsnieuws. Vzw AIF+ vertegenwoordigt haar verenigingen bij verschillende overheden en in relevante overlegfora.

Vzw AIF+ heeft, naast vele vrijwilligers, 13 beroepskrachten.

Voor ons ESF tewerkstellingsproject in Brussel zoeken we een tewerkstellingsconsulent (m/v) voor 19u/week.

Taakomschrijving:

-          In deze functie begeleid je werkzoekenden met migratieafkomst met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief bij hun zoektocht naar gepast werk;

-          Je zoekt actief mensen met een migratiegeschiedenis op die nood hebben aan begeleiding rond werk;

-          Je speelt maximaal in op de diversiteit binnen de doelgroep, o.a. via een intakegesprek en het afstemmen van individuele doelstellingen en afspraken;

-          Je begeleidt en ondersteunt maximaal bij het realiseren van zijn/haar loopbaankeuzes; vb. wegwerken van belemmeringen, benoemen van mogelijkheden, ...;

-          Je informeert en adviseert positief kritisch en op maat rond vb. jobkanalen, CV-tips,...; 

-          Je verzorgt regelmatig collectieve workshops, ifv het versterken van sollicitatievaardigheden en arbeidsattitudes van je cliënten;

-          Je maakt als teamplayer deel uit van het projectteam, waarbij je enerzijds nauw samenwerkt met anderen en anderzijds op begeleiding en coaching mag rekenen en kansen krijgt tot inhoudelijke groei;

-          Je bouwt netwerken op in de regio Brussel, met de VDAB en andere partner-organisaties;

-          Je leert je de arbeidsmarkt kennen in de ruime regio.

Profiel - wij vragen:

-       Je hebt minimum een A1-diploma of bent gelijkgesteld door ervaring;

-       Je hebt kennis van, inzicht in en/of voeling met de doelgroep etnisch-culturele minderheden;

-       Je bent goed in administratie waarbij je nauwkeurig dossiers moet bijhouden voor zowel de VDAB als ESF;

-       Je bent vlot in sociale contacten;

-       Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, kennis van het Frans en eventueel ook het Engels en een beperkte kennis van het Spaans is een pluspunt;

-       Je kan zeer zelfstandig werken, maar je werkt ook graag in team;

-       Je bent zeer sociaal ingesteld;

-       Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed omgaan met stress;

-       Je hebt veel zin voor initiatief en bent creatief in het zoeken naar oplossingen;

-       Je bent klantgericht, maar tevens ook resultaatgericht;

-       Je communiceert duidelijk en concreet (heel belangrijk om goede afspraken te kunnen maken met de cliënten en correcte informatie door te geven);

-       Je kan de vragen en noden van de cliënten identificeren en analyseren om over te kunnen gaan op een goede begeleiding op maat van de cliënt;

-       Daarnaast kan je ook de noden van werkgevers identificeren en analyseren ten einde goede kandidaten voor te stellen aan de werkgevers;

-       Je hebt een goede kennis van courante softwaretoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Kennis van andere toepassingen zoals Google Drive en Trello is een pluspunt;

-       Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie (= pluspunt);

-       Je bent zeer flexibel in je werkwijzen, elke cliënt heeft andere noden en moet anders begeleid worden (begeleiding op maat);

-       Je hebt kennis van Brussel, zowel geografisch als organisatorisch, alsook kennis van de sociale kaart van Brussel en meer specifiek m.b.t. de tewerkstellingspartners;

-       Je woont in Brussel of hebt werkervaring in Brussel, waardoor je de transportmogelijkheden binnen de stad goed kent (tram, metro, fiets, …)

           

Ons aanbod:

We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een organisatie in ontwikkeling. De projectpartners werken op het snijpunt van één van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van vandaag en morgen, namelijk de structurele inbedding van etnisch–culturele minderheden in de samenleving. De veelvuldige contacten en ontmoetingen bieden de kans een boeiend netwerk uit te bouwen. De job vraagt een zeer grote mate van zelfstandigheid binnen de functie.

Je krijgt een contract van onbepaalde duur voor een werkweek van 19u/week, en een salaris volgens het paritair comité 329.01, barema B1c. Daarnaast is er ook een  kilometer-vergoeding voorzien voor dienstverplaatsingen, die ook een stuk omniumverzekering voor het gebruik van de eigen auto inhoudt.

Wat betreft de indiensttreding willen wij de nieuwe collega zo snel mogelijk laten starten.

Vzw AIF+ draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. 
We werven aan op basis van competenties en kwaliteiten en niet in functie van afkomst, leeftijd of geslacht.

Solliciteren:

Stuur je sollicitatiebrief met cv (mét duidelijke motivatie voor de functie) ten laatste op  woensdag 19 december 2018 per mail naar natascha@vzwaif.be.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 of 8 januari 2019 in Brussel. Indien u voor een persoonlijk gesprek wordt uitgenodigd, wordt u daarvan uiterlijk op vrijdag 21 december 2018 telefonisch verwittigd.

Voor meer informatie: contacteer Natascha Katnik (directeur vzw AIF+), 089/62 15 77.

Neem ook zeker een kijkje op onze website: www.vzwaif.be.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: salaris volgens het paritair comité 329.01, barema B1c
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij natascha@vzwaif.be
    met referentie Tewerkstellingsconsulent ESF-project Brussel
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw AIF+, kantoor Brussel
Veeweydestraat 24
1070  Anderlecht