thematische medewerker/ster “Klimaatverandering & Innovatie”

Je taken

 • De thematische medewerker/ster is lid van de dienst Duurzame Voedselsystemen binnen de afdeling Programma en Beleidsbeïnvloeding. Hij/zij bevindt zich op het kruispunt van het werk van Oxfam-Solidariteit rond die drie volgende thema's: klimaatverandering, innovatie en humanitaire hulp.
 • Hij/zij zal de standpunten van Oxfam-Solidariteit binnen de Oxfam-confederatie en extern vertegenwoordigen, zal Oxfam-landen ondersteunen in het ontwikkelen en toepassen van daadkrachtige programma's en bijdragen tot het ontwikkelen van succesvolle financieringsvoorstellen bij donors. Zijn of haar capaciteiten en inzichten zullen een opstoot geven aan onze ambities inzake innovatie.

Concreet, hij/zij :

overziet het beheer en de aflevering van door Oxfam-Solidariteit ondersteunde en gefinancierde programma's en projecten. Hij of zij zorgt ervoor dat die uitgevoerd worden in overeenstemming met Oxfams programmakwaliteitsnormen door gepaste ondersteuning te voorzien.
identificeert beleidsdoelstellingen m.b.t. klimaatverandering en ondersteunt de ontwikkeling van gepaste en goed overwogen pleidooistrategieën om die doelstellingen te verwezenlijken, daarbij rekening houdend met de landennoden.
schrijft nieuwe programmavoorstellen voor institutionele donors om de programmaportefeuille van Oxfam-Solidariteit m.b.t Klimaatverandering uit te breiden.
leidt m.b.t. het delen van leren en kennis rond Klimaatverandering en Innovatie binnen de afdeling Programma & Beleidsbeïnvloeding en het globale netwerk van Oxfam.
vervult andere taken binnen het bereik van de functie die hem of haar toevertrouwd worden door het diensthoofd.

Line management

De thematische medewerker/ster legt rechtstreeks verantwoording af aan het diensthoofd. Als focuspunt voor innovatie leidt hij/zij zijn of haar ploeg inzake vernieuwende benaderingen en praktijken, participeert in de relevante diensthoofdenvergaderingen van de afdeling Programma & Beleidsbeïnvloeding, en legt verantwoording af aan de matrixmanager innovatie.

Jouw profiel

Je bent geestdriftig en creatief, proactief, en een natuurlijke netwerker, met een passie voor Klimaatverandering. Bonuspunten krijg je wanneer je makkelijk zaken kan verbinden, op een creatieve manier en in een systeembenadering. Je bent erg vertrouwd met alle innovatiemethodologieën en -benaderingen: Lean start up, Human Centre Design, Design Thinking, enz. Je bent een natuurlijke communicator en voelt je erg comfortabel in het werken met een ploeg. Je hebt een multiculturele gevoeligheid, je begrijpt de basisbeperkingen waarmee partners in ontwikkelende landen geconfronteerd worden.; je bent flexibel en hebt uithoudingsvermogen om te werken voor een goede zaak.

Kwalificaties, kennis en ervaring

 • Minstens vijf jaar aangetoonde ervaring in ontwikkelingssamenwerking met bijzonder klemtoon op Klimaatverandering.
 • Uitgebreide kennis m.b.t. innovatiemethodologieën en benaderingen: Lean start up, Human Centre Design, Design Thinking, enz.
 • Ervaring en programma/projectcyclusbeheer en resultaatgebaseerde benadering.
 • Gedemonstreerde ervaring en begrip van een brede waaier aan ontwikkelings-, pleidooi- en humanitaire thema's (LRRD, resilienceframework), met inbegrip van gendersleutelthema' in ontwikkeling en de mensenrechtengebaseerde benadering m.b.t. ontwikkeling (HRBA)
 • Kennis en ervaring m.b.t. de Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning (MEAL) methodologieën en processen en langetermijnimpactstudies.
 • Vertrouwelijkheid met de ontwikkelingscontext en –thema's van portefeuillelanden en –regio's in Zuid-Oost-Azië en Midden-Amerika.

Professionele vaardighedens

 • Bewezen bekwaamheid om doeltreffende multi-stakeholdersrelaties op te bouwen en te onderhouden, zowel intern als extern.
 • Uitstekende geschreven en mondelinge communicatie, met inbegrip van de bekwaamheid een strategie duidelijk over te brengen.
 • Uitstekende geschreven en gesproken kennis van Engels, Frans en Nederlands (of bereidheid te leren). Spaans en Portugees zijn een plus.
 • Sterke vaardigheden in projectbeheer
 • Bewezen vaardigheid in capaciteitsbouw
 • Sterk in IT- en communicatietechnologie

Persoonlijkheid
Sterke interpersoonlijke, netwerk- en teamwerkvaardigheden
Bekwaamheid om doeltreffend samen te werken en te communiceren met collega's met een meervoudige en professionele achtergrond, gevoelig en aanpasbaar zijn m.b.t. cultuur, gender, religie, ras, nationaliteit en leeftijd.
Resultatengericht en in staat te werken in complexe, genetwerkte werkomgevingen.
Organisatorische vaardigheden en in staat te zijn te onder druk te werken en multitasken
Flexibel en in staat zich nieuwe stijlen en benaderingen eigen te maken en te zorgen voor succesvolle resultaten.
In staat zijn verandering te faciliteren, te motiveren, en anderen te ondersteunen en aan te moedigen om opportuniteiten op te zoeken en te gebruiken.
Begrip van en inzet voor de principes van gelijkheid en diversiteit
Inzet voor de missie en waarden van Oxfam-Solidariteit

Reizen

De thematische medewerker/ster reist naar de landenkantoren om de uitvoering van programma's op te volgen, leren te faciliteren en capaciteitsondersteuning te bieden. Dat houdt reizen in naar regio's dit maken kunnen krijgen met conflicten, natuurrampen

Oxfam biedt jou:

 1. Voltijds contract (38u) van onbepaalde duur
 2. Werkplaats: Oxfam-Solidariteit, Vier-windenstraat 60, 1080 Brussel
 3. Maandelijks brutosalaris: min. 2.408,53 € – max. 4.083,57 € (voor 30 jaar nuttige ervaring) + 13de maand + maaltijdcheques en extralegaal verlof
 4. Indiensttreding: zo snel mogelijk

Ben jij de persoon die wij zoeken?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 28/6/2018 naar jobs@oxfamsol.be met vermelding van 'CG4-5 Klimaat".

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@oxfamsol.be
  met referentie CG4-5 Klimaat
 • Indiensttreding:
Werkgever
Oxfam Solidariteit
Vierwindenstraat 60 60
1080  Brussel